ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Liudmyla V. Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

професійна підготовка, гностичні уміння, майбутні вчителі, гуманітарні дисципліни, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство

Анотація

У статті розглянуто етапи та методику організації експериментальної роботи з перевірки розробленої моделі та організаційно-методичних засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності, проаналізовано узагальнені результати педагогічного експерименту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал, 2003, том 24, № 5. – С.45−57.

Реан А.А. Психология и психодиагностика личности. Теория, методы исследования, практикум / Артур Александрович Реан. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2008. – 255 с.

Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня : дис. …док-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Світлана Олександрівна Сисоєва. – К., 1997. – 526 с.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М., Изд-во Института Психотерапии. – 2002. – 490 с.

Downloads


Переглядів анотації: 314

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
L. V. Kozak, «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ», OD, вип. 4(12), с. 98–109, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ