ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Neonyla A. Pobyrchenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

орфографія, уміння, вправи, списування, диктанти.

Анотація

У статті розглядаються наукові ідеї впровадження феноменології здоров’я у практику розвитку готовності майбутніх викладачів до професійної діяльності в умовах вищої освіти; здоров’язбережувальну феноменологію представлено як формально незалежну самоосвітню діяльність студентів – учіння; діяльність учіння студентів рекомендовано досліджувати як здоров’язбережувальне новоутворення в розвитку готовності студентів синергувати феноменологічні функції здоров’я; розкрито реально діючі функції психологічних і педагогічних знань, умінь і навичок, спрямованих на охорону здоров’я як наукового засобу формування цілісності психолого-педагогічної професійної діяльності майбутнього викладача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Професійна індивідуальність майбутніх учителів: теоретико-методологічні аспекти [Текст] / О. П. Сергєєнкова ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К. : Науковий світ, 2004. - 344 с.

Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери [Текст] : монографія / О. П. Сергєєнкова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : [Щербатих О. В.], 2011. - 275 с.

Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання : автореф. дис ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Олеся Анатоліївна Столярчук . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с.

Психологічні умови розвитку особистісної рефлексії у студентів технічного університету [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / ФурманВікторія Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К., 2013. - 20 с.

Психологічні чинники розвитку професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної сфери [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 /Цибулько Інна Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2014. - 20 с.

Downloads


Переглядів анотації: 309

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
N. A. Pobyrchenko, «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 4(12), с. 158–165, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ