ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ ГАЛИЧИНИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Lily O. Synyshyn ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Ключові слова:

Тимофій Григорович Лубенець, педагогічне просвітництво, Київські просвітницькі товариства, просвітницькі осередки, народна освіта

Анотація

У розвідці висвітлено та обґрунтовано передумови становлення художньо-промислової освіти Галичини в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ століття. Художньо-промислова освіта розглядається як інтегроване явище, що являє собою результат соціально-культурного досвіду людей, що підлягає засвоєнню світоглядних позицій. За результатами вивчення теоретичних джерел, матеріалів, що зберігаються у фондах архівів з’ясовано вплив соціально-економічних, організаційно-педагогічних, естетико-культурних передумов на розроблення змісту художньо-промислової освіти, розвиток мережі художньо-промислових навчальних закладів у визначених територіальних і хронологічних межах, особливості підготовки педагогічних кадрів для цих навчальних закладів, взаємозв’язки між станом художньо-промислової освіти та соціально-економічними, культурними викликами того часу. У статті розкрито особливості функціонування Львівської художньо-промислової школи як культурного та освітнього осередку художньо-промислової освіти Галичини у кінці ХІХ століття в умовах міжкультурного середовища європейського взірця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lily O. Synyshyn, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва і етнодизайну, Інститут мистецтв

Посилання

Архів МЕХП, Книга протоколів засідань надзорчої Ради Художньо-промислового музею у Львові за 1876, 1877, 1878, 1879. Протокол 3-го засідання від 7 березня 1876 р., арк. 8-10.

Волинська О.С. Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині XIX – початку XX століття [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Волинська Олена Степанівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2008. – 22 с.

Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ- середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції [Текст] : автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.06 / Шмагало Ростислав Тарасович ; Львівська національна академія мистецтв. – Л., 2005. – 44 с.

Dybiec J. Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji w 1860-1918 / Julian Dybiec ; Polska Akademai Nauk. Wydział I Nauk Społecznych Wrocław ; Warszawa [i in.] : Ossolineum, 1981, 216, [2] s.

Szόste spawozdanie C.K. paṅstwowej Szkoly premystowej we Lwowie za rok szk. 1897/98. – Lwόw, 1898. – S. 57-68.

W szkole rysunkόw i modelowania // Gazeta Lwowska. – 27. IX.1876 – S.3.

Wiadomosci statystyczne o miescie Lwowie. – Lwow. – Т. VІ. – S. 112-116.

Downloads


Переглядів анотації: 483

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
L. O. Synyshyn, «ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВОЇ ОСВІТИ ГАЛИЧИНИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ», OD, вип. 4(12), с. 207–217, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ