ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Ryslana V. Trotsenko

Ключові слова:

інтернаціоналізація, вища освіта, мобільні міжнародні студенти, іноземні студенти

Анотація

У статті розглянуто особливості організації освітнього процесу під час підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності;склад фонду методичних і науково-дослідних робіт, структура і зміст якого сформовані в результаті функціонування і розвитку ВНЗ, що відображають широкий діапазон діяльності професорсько-викладацького складу і наукових співробітників; розкрито сутність місії освітнього закладу; представлено функціональні блоки, що включають компоненти освітнього процесу; визначено, що кінцевою метою професійної освіти є підготовка високваліфікованих фахівців; представлена порівняльна характеристика рівнів освітнього процесу професійної підготовки фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. – 1440 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1987. – 374 с.

Иванов А.И. Разработка управленческих решений : [учеб. пособие] / А.И. Иванов, A.B. Малявина. – М. : МАЭП, 2000. – 112 с.

Пенчук Е.С. Управление многоуровневой профессиональной подготовкой специалистов финансово-экономического профиля : дис. канд. пед. наук : 13.00.08 - / Пенчук Елена Станиславовна – Новосибирск, 2003. – 206 с.

Сухомлинський В.О. Павлышская средняя школа / В.О. Сухомлинський // Избр. пед. соч. в 3-хт. – Т. 3. – К. : Рад. школа, 1961. – 187 с.

Downloads


Переглядів анотації: 361

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
R. V. Trotsenko, «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», OD, вип. 4(12), с. 240–248, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ