ДЕТЕРМІНАНТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Larisa І. Kazantseva

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню методологічних засад увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Пріоритетним підходом у статті визначено компетентнісний. Автором аналізуються ключові поняття компетентнісного підходу «компетенція», «компетентність», компетентнісний підхід в розвитку увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ґудзик И. Ф. Компетентностно ориентированное обучение русскому языку в начальных классах (в школах с украинским языком обучения) : [монография] / Ирина Филипповна Ґудзик. – Чернівці : Букрек, 2007. – 496 с.

Беленька Г. В. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : [монографія] / Ганна Володимирівна Беленька. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 320 с.

Зимняя И. А. Психология обучения иностранному языку : [учеб. пособ.] / И. А. Зимняя. – М. : Русский язык, 1989. – 372 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Словарь иностранных слов / [под. ред. И. В. Лехина, С. М. Локшиной, Ф. Н. Петрова (гл. ред.) и Л. С. Шаумяна]. – 6-е изд., перераб и доп. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – 764 с.

Словарь русского языка: 70 000 слов / [под ред. Н. Ю. Шведовой]. –3-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1990. – 917 с.

Словарь практического психолога / [сост. С. Ю. Головин]. – Минск : Харвест, 1997. – 438 с.

Словник української мови : у 10 т. / [ред. кол. : І. К. Білодід, А. А. Бурячок, В. О. Вінник та ін.]. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 4. – 512 с.

Downloads


Переглядів анотації: 213

Опубліковано

2015-10-13

Як цитувати

[1]
Kazantseva L. І., «ДЕТЕРМІНАНТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ», OD, вип. 4(12), с. 55–64, Жов 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ