2019: № 3-4 (26-27) (2019)

					View 2019: № 3-4 (26-27) (2019)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол №8  від 19 вересня  2019 року)

Опубліковано: 2019-10-17

Соціокультурологічні засади сучасної освіти

Інновації в освіті

Компаративні освітні розвідки