МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АКМЕСТРАТЕГІЇ ТА АКМЕТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.280293

Ключові слова:

акметехнологія, акместратегія, методологічний підхід, методологічний принцип, продуктивна діяльність, фахівець соціономічного профілю

Анотація

У статті висвітлені результати теоретичного аналізу методологічних засад
акместратегії та акметехнології продуктивної діяльності фахівців соціономічного
профілю.
Зазначено, що найбільш розробленим на сьогодні є функціонально-рольовий
підхід та особистісно-діяльнісний підхід. Наразі науковці пропонують для аналізу
діяльності фахівця соціономічного профілю суб’єктно-акмеологічний
акмесинергетичний підходи.
Методологічні принципи розвитку творчої особистості фахівця
соціономічного профілю щільно взаємопов’язані між собою й утворюють систему:
інтенціональної динамічності; інваріантності; індивідуалізації – колективної
своєрідності; антропологічний; вивчення загального в окремому та через окреме;
одночасного вивчення людини та її діяльності; необхідності вивчення людини в
ланцюжку: індивід-особистість – суб’єкт праці – індивідуальність; системно-
структурний принцип; історизму; гуманізму; розвитку; єдності психіки і
діяльності; відображення – суб’єкта; детермінізму – самодетермінізму.
Розглянуті методологічні принципи визначають методологічний простір
дослідження, його специфіку та орієнтацію. Вони уможливлюють
акмесинергетичну специфіку фахівця соціономічного профілю як особистості, що
розвивається, самовдосконалюється, суб’єктний характер такого розвитку та
самовдосконалення, що спрямовані на всебічне розкриття її внутрішнього
потенціалу, досягнення найвищого рівня. 

Стосовно окремої особистості як члена суспільства акместратегія – це
система життєзабезпечення акмецінностей і потреб саморозвитку,
самоактуалізації особистості, що досягає акмецілі в продуктах діяльності.
Результат реалізації акместратегій і входження в нове середовище, згідно
загального акмеологічного закону розвитку продуктивної компетентності фахівця,
виявляється в процесі зворотного зв’язку на тактичному, оперативному і
стратегічному рівнях. Процес розробки та реалізації акместратегіі покликаний
вирішувати питання формування і подальшого вдосконалення професійних
структур як фундаменту побудови продуктивної авторської системи діяльності
та досягнення продуктивної компетентності фахівця в ній.
Реалізація акместратегій у професійній діяльності фахівця соціономічного
профілю здійснюється за допомогою акметехнологій. Суттєвою рисою
акметехнологіі є процес цілеутворення. В акметехнології ця центральна проблема
розглядається з позиції втілення шуканого образу результату в духовний продукт у
властивостях суб’єктів діяльності, що задовольняє заздалегідь сформульованим
вимогам.
Акмеологічні технології враховують багаторівневість взаємодії, відносин і
взаємин. Важливими елементами акметехнологій є теоретичні моделі діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Valentina Gladkova, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри управління

Ding Yujing, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

аспірантка

Посилання

Hladkova V.M. (2018), Profesiine samovdoskonalennia menedzheriv vyshchukh

navchalnukh

zakladiv: akmeologichni osnovu (Professional self-improvement of higher education

managers institutions: acmeological foundations): Monografiia. Kyiv: Osvita

Ukraini, 2013. 350 s.

ZHarinova E.N. (2015), Psikhologo-akmeologicheskiye tekhnologii v obrazovanii

(Psychological and acmeological technologies in education). Monografiia. SPb.:

Izd-vo NU «TSentr strategicheskikh issledovaniy», 2015. 208 s.

Kuzmina N.V., Pautova L.E., ZHarinova E.N. (2018), Akmeologiya – osnovy

professionalizma prepodavatelya v ХХI veke (Acmeology – the basics teacher

professionalism in the twenty-first century): uchebnoye posobiye v tryekh chastiakh. CH. 1. SPb.: Izd-vo NU «TSentr strategicheskikh issledovaniy», 2018.

s.

Kuzmina N.V., ZHarinov N.M., ZHarinova E.N. (2016), Akmeologicheskiye tekhnologii

vysshego obrazovaniya (Acmeological technology higher education). Monografiia.

Pod red. Sivaka A.N. SPb.: Izd-vo NU «TSentr strategicheskikh issledovaniy»,

410 s.

Fundamentalna akmeologiia – nauka ХХІ stolittia (Basic Acmeology is the science of the

st century): monografiia / za zag. red. V.M. Hladkovoii, S.D. Pozharskogo. Kyiv:

Interservis, 2019. 206 s.

Downloads


Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2019-10-17

Як цитувати

[1]
V. Gladkova і D. Yujing, «МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АКМЕСТРАТЕГІЇ ТА АКМЕТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ», OD, с. 280–293, Жов 2019.

Номер

Розділ

Акмеологічні студії