ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ: МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ІКТ І МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.156174

Ключові слова:

інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, економіко-математичне моделювання, електронний навчальний курс, ЗВО, студенти економічних та математичних спеціальностей

Анотація

У статті подано теоретичне та практичне вирішення проблеми особливостей впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес навчання економіко-математичному моделюванню студентів економічних та математичних спеціальностей. Визначено, що математичне моделювання при максимальному використанні його потенціалу дає можливість виявити та вирішити професійні проблеми різного характеру: чітко визначати мету дослідження, швидко знаходити можливі варіанти її досягнення, розробляти відповідні моделі економічних об’єктів чи явищ і на основі даних моделей створювати ефективні алгоритми і програми оптимальних шляхів розв’язання актуальних завдань. Установлено, що електронний навчальні курси дисциплін «Економетрика», «Економіко-математичне моделювання» є комплексом навчально-методичних матеріалів, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які спрямовані на навчання економіко-математичному моделюванню студентів економічних та математичних спеціальностей. Спираючись на окреслені можливості застосування електронного навчального курсу, а також його дидактичні функції, розроблено та описано структуру електронного навчального курсу навчальних дисциплін «Економетрика», «Економіко-математичне моделювання» на базі платформи Moodle. Розглянуто особливості застосування MS Excel на прикладі задачі залежності рівня зайнятості населення України від впливу обраних факторів. Охарактеризовано різні етапи побудови та дослідження економетричної моделі: ідентифікації змінних, специфікації моделі, параметризації та перевірки на статистичну значущість отриманих результатів. Окреслено перспективу подальших наукових розвідок через доведення ефективності використання електронних навчальних курсів задля поліпшення додаткових фахових компетентностей майбутніх фахівців економічних та математичних спеціальностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Oksana Hlushak, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики

Svetlana Semenyaka, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики

Посилання

Ivashchuk, O. T. (2008), Economic-mathematical modeling. Ternopil: TNEU "Economic Thought". (ukr)

Nakonechnyy S. I., Tereshchenko T. O., Romanyuk T. P. (2000), Econometrics. K.: KNEU. (ukr)

Ilich, L. M. (2008), «Structural changes in the transitive labor market: the theory and methodology of regulation», avtoref. dys. ... d-ra ekon. nauk : 08.00.07; NAN Ukrainy, In-t demohrafii ta sots. doslidzh. im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy. Kyiv (ukr)

Hilaly, H., El-Shishiny H., Recent Advances in Econometric Modeling and Forecasting Techniques for Tourism Demand Prediction [Online]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/265483757_Recent_Advances_in_Econometric_Modeling_and_Forecasting_Techniques_for_Tourism_Demand_Prediction Last accessed: 08.02.2019. (in English)

Andrei, T., Stancu S., Nedelcu M., Matei A., Econometric models used for the corruption analysis [Online]. Available at: https://mpra.ub.unimuenchen.de/19623/1/Econometric_Models_used_for_the_Corruption_Analysis.pdf. Last accessed: 08.02.2019. (in English)

Lysak, O. B., «Formuvannja kompetentnostej majbutnjogho fakhivcja-ekonomista». Available at: http://intkonf.org/lisak-ob-formuvannya-kompetentnostey-maybutnogo-fahivtsya-ekonomista/(ukr). Last accessed: 08.02.2019. (in Ukrainian)

Bykov, V. Yu., Spirin O. M. and Pinchuk O. P., (2007 ), «Problems and tasks of the modern stage of education informatization». Naukove zabezpechennia rozvytku osvity v Ukraini: aktualni problemy teorii i praktyky (do 25-richchia NAPN Ukrainy), S. 191- 198. (ukr)

Lytvynova, S. H., (2014), «The concept and basic characteristics of the cloud-based secondary school environment». Information technology and learning tools, №2

(40). [Online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_40_2_5. Last accessed: 08.02.2019. (ukr)

Merzlykin, O. V., (2015. ), «The cloud-oriented electronic educational resources supporting physical education research». Information technology and learning tools, №5 (49), pp. 106-120. [Online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_49_5_11. Last accessed: 08.02.2019. (ukr)

Morze, N. and Spivak S. (2017 ), «Formation of a modern cloud-oriented personalized educational environment taking into account the intellectual competence of participants in the educational process». Zbirnyk naukovykh prats “Vidkryte osvitnie E-seredovyshche suchasnoho universytetu” #3, S. 274-282. (ukr) Freeman, S., Eddy S. L., McDonough M., Smith M. K., Okoroafor N., Jordt H., Pat M. Wenderotha (2014 ), «Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics». PNAS vol. 111(23), pp.8410–8415. [Online] Available at: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1319030111. Last accessed: 08.02.2019. (in English) Brooke, C., McKinney P. and Donoghue A. (2013), «Provision of distance learner support services at u.K. Universities: Identification of best practice and institutional casestudy». Library Trends, 61(3), 23. (in English)

Sysoieva, S. O. and Batechko N. H. (2011), Higher education in Ukraine is a reality of modern development. K. : VD EKMO. (in Ukrainian)

Professional education: Dictionary (2000), / uklad. Honcharenko S. U.ta in.; za red. Nychkalo N. H. K. : Vyshcha shk. (ukr)

Bodnenko, D. M., Hlushak O. M. and Semeniaka S. O., (2018), Formation of informative competence of future financiers during the study of the discipline "Econometrics"», Osvitolohichnyi dyskurs, № 1-2 (20-21), C. 325-340. (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2019-10-17

Як цитувати

[1]
O. Hlushak і S. Semenyaka, «ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ: МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ІКТ І МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ», OD, с. 156–174, Жов 2019.

Номер

Розділ

Інновації в освіті