ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.4860

Ключові слова:

майбутній юрист, міжкультурна компетентність, міжкультурне спілкування, тренінг, толерантність

Анотація

У статті розкривається сутність поняття «міжкультурна компетентність майбутнього юриста», яке тлумачимо як інтегративну багаторівневу професійно особистісну якість, що синтезує сукупність знань, умінь, ставлень, ціннісних установок, обумовлених метою і завданнями міжкультурного спілкування на засадах взаємоповаги, взаєморозуміння, взаємозбагачення. Міжкультурна компетентність розглядається як цілісна система, що складається з певних складових, відносно самостійних, утім взаємопов’язаних і взаємообумовлених. До них віднесено такі: комунікативну, соціокультурну, мотиваційно-ціннісну, афективну, когнітивну. Доведено, що формуванню міжкультурної компетентності фахівців з права сприятиме застосування інноваційних методів і форм навчальних занять (ділові/рольові ігри, диспути, дискусії, дебати, моделювання, симуляції тощо), серед яких особливе значення відіграє міжкультурний тренінг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliya Korotkova, Донецький юридичний інститут МВС України

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри гуманітарних дисциплін,

Посилання

Avxuts`ka, S. (2011). Polikul`turna kompetentnist` yak chy`nny`k profesijnogo j osoby`stisnogo zrostannya majbutn`ogo uchy`telya istoriyi [Polycultural competence as a factor of professional and personal growth of the future teacher of history]. Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya, 4, 110–115 (ukr).

Gal'skova, N. D. & Gez, N. I. (2006). Teorija obuchenija inostrannym jazykam. Lingvodidaktika i metodika [The theory of teaching foreign languages. Linguodidactics and methodology]. Moscow, Russia : Akademija (rus).

Gry`cy`k, N. (2011). Mizhkul`turny`j trening yak efekty`vny`j zasib formuvannya kul`turologichnoyi kompetenciyi majbutn`ogo vchy`telya inozemnoyi movy` [Intercultural training as an effective means of forming the cultural competence of the future teacher of a foreign language]. Psy`xologo-pedagogichni problemy` sil`s`koyi shkoly`, 39 (2), 27–31 (ukr).

Dorda, S. V. (2012). Formuvannya inshomovnoyi profesijno oriyentovanoyi komunikaty`vnoyi kompetentnosti u studentiv yury`dy`chnogo fakul`tetu [Formation of foreign language vocationally oriented communicative competence among the students of law faculty]. Naukovi zapy`sky`. Seriya «Filologichna», 23, 263–265 (ukr).

Elizarova, G. V. (2005). Kul'tura i obuchenie inostrannym jazykam [Culture and teaching of foreign languages]. SPb., Russia : КАРО (ru).

Zelikovs`ka, O. (2014). Sutnist` ta struktura mizhkul`turnoyi kompetenciyi studentiv vy`shhy`x ekonomichny`x navchal`ny`x zakladiv [The essence and structure of intercultural competence of students of higher educational institutions]. Duxovnist` osoby`stosti : metodologiya, teoriya i prakty`ka, 3. (62), 129–143 (ukr).

Kalashnik, N. V. (2016). Zastosuvannya mizhkul`turnogo treningu u formuvanni mizhkul`turnoyi komunikaty`vnoyi kompetentnosti inozemny`x studentiv – majbutnix medy`kiv [Application of intercultural training in the formation of intercultural communicative competence of foreign students – future doctors]. Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu imeni Volody`my`ra Gnatyuka. Seriya: pedagogika, 1, 153–159 (ukr).

Pluzhnik, I. L. (2003). Formirovanie mezhkul'turnoj kommunikativnoj kompetencii studentov gumanitarnogo profilja v processe profissional'noj podgotovki [Formation of intercultural communicative competence of students of the humanitarian profile in the processional training process]. Extended abstract of Doctor’s thesis: 13.00.01. Tyumen. Russia (rus).

Rembach, O. O. (2017). Formuvannya mizhkul`turnoyi kompetentnosti majbutnix pravoznavciv u procesi inshomovnoyi pidgotovky` [Formation of intercultural competence of future lawyers in the process of foreign language training]. Universy`tets`ki naukovi zapy`sky`, 63, 387–400 (ukr).

Sadohin, A. P. (2007). Mezhkul'turnaja kompetentnost': ponjatie, struktura, puti formirovanija [Intercultural competency: concept, structure, ways of formation]. Zhurnal sociologii i social'noj atrapologii, T. Χ, 1, 125–139 (rus).

Suvorova, S. L. (2004). Mezhkul'turnyj trening v podgotovke budushhih uchitelej inostrannogo jazyka [Intercultural workshop in training of future teachers of a foreign language]. Shkol'nye tehnologii, 5, 224–228 (rus).

Triandis, G. K. (2007). Kul'tura i social'noe povedenie; per. s angl. V. A Sosnina [Culture and social behavior]. Moscow, Russia : Forum (rus).

Frolova, O. A. (2003). Formirovanie mezhkul'turnoj kompetencii studentov vysshih uchebnyh zavedenij jekonomicheskogo profilja v sovremennyh uslovijah [Formation of intercultural competence of students of higher educational institutions of economic profile under modern conditions]. Candidate’s thesis: 13.00.01. Moscow, Russia (rus).

Furmanova, V. P. (1993). Mezhkul'turnaja kommunikacija i lingvokul'turovedenie v teorii i praktike obuchenija inostrannym jazykam [Intercultural communication and linguistics in the theory and practice of teaching foreign languages]. Saransk, Russia (rus).

Centr mizhkul`turnoyi tolerantnosti pry` Students`kij social`nij sluzhbi dlya molodi Zhy`tomy`rs`kogo derzhavnogo universy`tetu imeni Ivana Franka [Center for intercultural tolerance at the students’ social service for youth of Zhytomyr State University named after Ivan Franko]. Retrieved from http://spf.zu.edu.ua/proek_spf_25.html (ukr).

Yur'yeva, K. A. & Tishhenko, O. M. (2014). Kompetenciya, kompetentnist`, mizhkul`turna kompetentnist` uchy`telya: sutnist` i zmist [Competency, competence, intercultural competence of the teacher: essence and content]. Teoriya ta metody`ka navchannya ta vy`xovannya, 42, 169–182 (ukr).

Jankina, N. V. (2006). Formirovanie mezhkul'turnoj kompetentnosti studenta universiteta [Formation of intercultural competence of a university student]. Doctor’s thesis: 13.00.08. Orenburg, Russia (rus).

Maiier, N. (2017). The methodological training of future university teachers to implement intercultural foreign language education: the competency-based approach. Advanced education, 8, 4–9. doi: 10.20535/2410-8286.101358 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 218

Опубліковано

2019-10-17

Як цитувати

[1]
Y. Korotkova, «ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, с. 48–60, Жов 2019.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти