№ 2(10) (2015)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 3 від 26.03.2015)

Зміст

ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ УЧНІВ PDF
Mykhailo М. Alokhin 1-11
ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО ТИМОФІЯ ЛУБЕНЦЯ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Оlena А. Venhlovska 12-22
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1864-1914 РР.) PDF
Vitalii A. Verbytskyi 23-38
СКЛАДОВІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Mayya M. Halytska 39-48
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВИХОВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ PDF
Svitlana Y. Holovchuk 49-55
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПАТРОНАЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Tetyаna O. Golubenko 56-66
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ PDF (English)
Yuliya V. Hryshchuk 67-75
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ PDF
Alla M. Hubina 76-86
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ВИТОКИ РОЗВИТКУ АКМЕОЛОГІЇ PDF
Tetiana H. Dyba 87-100
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Yevhen V. Dolynskyi 101-108
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Оlena L. Dotsenko 109-116
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Hanna I. Ivaniuk 117-131
УПРАВЛІННЯ МАТЕМАТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ MOODLE PDF
Olena V. Ivashchuk 132-140
ІНФОРМАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК РОЗДІЛ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ PDF
Margarita V. Kozyr 141-149
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ PDF
Yuliya I. Kolisnyk-Humenyuk 150-158
ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Lesya V. Kuzemko 159-169
НАВЧАННЯ ГОВОРІННЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: РОЗМОВНІ ТЕХНІКИ PDF (English)
Оksana Ye. Milova 170-181
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Оlena O. Muzyka, Daria G. Laptinova 182-192
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПАДЩИНИ О. НІЛЛА З ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТЕОРІЯМИ PDF
Elena B. Nekrutenko, Yuliya V. Orlova 193-204
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Olga V. Nitenko 205-216
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Roman O. Pavliuk 217-228
ФУНКЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Larisa B. Palamarchuk 229-240
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ PDF
Tatiana А. Savrasova-V’un 241-254
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ PDF
Maryna S. Sydorchuk 255-263
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ'ЯЗКИ У ФОРМУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ PDF
Larysa A. Teriaieva 264-273