ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Автор(и)

  • Yuliya I. Kolisnyk-Humenyuk Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Ключові слова:

навчальне середовище, wiki-технологія, Вікі-портал, wiki-орієнтоване навчальне середовище.

Анотація

У статті акцентується увага на потребі вдосконалення системи професійної освіти з метою підготовки фахівців, які б відповідали світовим стандартам. Розглядається роль професійної культури, мета якої полягає у підвищенні рівня загальної культури особистості через: формування в учнів творчого мислення; реалізацію професійної спрямованості змісту освіти; розкриття професійних якостей; створення умов для розвитку особистісних якостей майбутніх фахівців художнього профілю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliya I. Kolisnyk-Humenyuk, Львівський науково-практичний центр Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

старший науковий співробітник,

відділ професійно-практичної підготовки

Посилання

Аніщенко О. В. Професійна культура / О. В. Аніщенко // Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень]. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — С. 724—725.

Балл Г. О. Категорія «культура особистості» в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти / Г. О. Балл // Педагогіка і психологія професійної освіти : результати досліджень і перспективи / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. — К., 2003. — С. 51—61.

Зарецкая И. И. Профессиональная культура / И. И. Зарецкая // Энциклопедия профессионального образования / под. ред. С. Я. Батышева. — М. : Российская Академия образования, Асоциация «Профессиональное образование», 1999. — Т. 2. — С. 384—385.

Мирошніченко Н. О. Роль соціально-психологічної служби в процесі адаптації студента першокурсника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. О. Мирошніченко. — Режим доступу : http://psyh.kiev.ua/nma-referats/fla-refers/lang-1/referat-152/index.html.

Пономарьов О. С. Формування професійної культури фахівців у системі завдань педагогіки вищої школи / О. С. Пономарьов // Наукові праці. — Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. — Т. 46. — Вип. 33, Педагогічні науки. — С. 43—47.

Траверсе О. О. Професійна культура як інтегративний чинник фахової підготовки і виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів / О. О. Траверсе // Педагогіка і психологія професійної освіти : результати досліджень і перспективи : зб. наук. праць / за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. — К., 2003. — С. 238—243.

Харченко А. О. Проблеми формування професійної культури в системі підготовки менеджерів / А. О. Харченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічно еліти : зб. наук. праць / За ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. — Харків : НТУ «ХПІ», 2007. — Вип. 15—16 (19—20). — С. 88—96.

Чмут Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. — 6-те вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 230 с.

Downloads


Переглядів анотації: 249

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
Y. I. Kolisnyk-Humenyuk, «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ», OD, вип. 2(10), с. 150–158, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ