УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ

Автор(и)

  • Alla M. Hubina Луцький національний технічний університет, кафедра іноземних мов

Ключові слова:

анатомія, фізіологія, голосовий апарат, голосоутворення, сольний спів, звук, професійна підготовка вокалістів

Анотація

У статті розглядається поняття університетської автономії, його трактування у європейській системі освіти та в Україні в різні періоди існування університетів. Розкрито особливості впливу студентства на їхнє навчальне середовище в європейських університетах. Проаналізовано розуміння студентами Луцького НТУ ідеї університетської автономії й участі студентської молоді у діяльності автономного вишу. Окреслено можливі перспективи щодо вдосконалення організації діяльності вищого навчального закладу завдяки залученості студентів до функціонування університету через студентське самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Alla M. Hubina, Луцький національний технічний університет, кафедра іноземних мов

кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Автономія університетів: думка академічної спільноти. (Аналітичній звіт за результатами другого етапу соціологічного дослідження) – Харків, 2007 – 110 с.

Велика хартія університетів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.magna-charta.org/magna-charta-universitatum/the-magna-charta-1/the-magna-charta. – Заголовок з екрана.

Ганіткевич Я. Чи будуть в Україні європейська автономія та самоврядування університетів? / Я. Ганіткевич // Дух і літера. – Київ: 2008. – № 19. –С. 103 – 115.

Забезпечення якості вищої освіти: європейські кращі практики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/analytics/305-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-evropejski-krashchi-praktiki-dlya-ukrajini. – Заголовок з екрана.

Закон України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Квіт С. Алгоритм університетського розвитку / С. Квіт // Дух і Літера. – Київ, 2008. – № 19 : Університетська автономія : спеціальний випуск. – С. 12–30.

Мокляк В. М. Студентське самоврядування в історії розвитку вищої школи України (ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В.М. Мокляк. – Полтава, 2011. – 19 с.

Хартія університетів України: академічні свободи, університетська автономія та освіта : [створена на Міжнар. конф. «Ольвійський форум–2009» у Ялті 11–15 черв. 2009 р.] // Освіта України. – 2009. – 10 лип. – С. 5.

Berdahl R. Thoughts about Academic Freedom, Autonomy and Accountability [Electronic resource] / Robert Berdahl. – Mode of access: http://www.magna-charta.org/publications-and-documents/background-papers.- Title from the screen.

Korchuganova E. Student Government at Oxbridge [Electronic resource] / E. Korchuganova. – Mode of access: www.erjournal.ru/pdf.html?n= 1314681542.pdf. – Title from the screen.

The Lima Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education [Electronic resource] – Mode of access: http://www.hrw.org/legacy/reports98/indonesia2/Borneote-13.htm. – Title from the screen.

Downloads


Переглядів анотації: 243

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
A. M. Hubina, «УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ АВТОНОМІЇ», OD, вип. 2(10), с. 76–86, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ