ІНФОРМАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК РОЗДІЛ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ

Анотація

У статті висвітлено особливості поняття «інформація» як педагогічної категорії процесу формування інформаційної компетентності. Зроблено спробу обґрунтувати теоретичні засади процесу формування інформаційної компетентності на основі вивчення особливостей поняття «інформація».  Вивчено науково-категоріальний апарат інформаційно-нетрадиційної педагогіки як розділу прикладної інформології. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ВікіпедіЯ. Інформація. http://uk.wikipedia.org/wiki

zakon.rada.gov.ua Закон України «Про інформацію». – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Камша В.П., Камша Л. С., Камша Ю. В. Про кібернетику другого етапу НТР // Складні системи і процеси. – 2010. – № 1 (17). – С. 25-41.

Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації. – Л.: Афіша, 2008. – 290 с.

Пономаренко В. С., Журавльова І. В., Туманов В. В. Основи захисту інформації. Навчальний посібник. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. — 176 с.

Про інформацію: Верховна Рада України; Закон від 02.10.1992 № 2657-XII. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Верховний Суд; Постанова від 27.02.2009 № 1. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09.

Partyko, Z. V. The modern paradigm of information science: Informology // Automatic documentation and mathematical linguistics. Translations of selected articles from nauchno-tekhnicheskaia informatsiia. – 2009. – Vol. 43. – № 6. – P. 311-320.

Downloads


Переглядів анотації: 359

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
«ІНФОРМАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК РОЗДІЛ ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ», OD, вип. 2(10), с. 141–149, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ