РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

Автор(и)

  • Yuliya V. Hryshchuk Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті розглянуто генезис розвитку педагогічної освіти в Польщі; проаналізовано вплив суспільно-політичних і соціально-економічних факторів на формування і розвиток системи педагогічної освіти в незалежній Польщі; виявлено провідні тенденції та особливості розвитку педагогічної освіти в Польщі на різних етапах історичного розвитку країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Yuliya V. Hryshchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

молодший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Бінницька К. Соціально-економічні трансформації в Республіці Польща у ХХ столітті – чинник розвитку системи вищої педагогічної освіти в країні / К. Бінницька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – Вип. 42. – С. 176-185.

Громов Є. В. Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Є. В. Громов. – Вінниця, 2010. – 22 с.

Пасічник В. Р. Система підготовки вчителя історії у Польщі (80-90-ті роки XX століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. Р. Пасічник. – К., 2001. – 16 с.

Про Болонський процес і вищу освіту в Польщі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/875.html

Савина А. К. Национальные традиции и исторические особенности развития образования в Польше (XI – начало ХХ вв.) / А. К. Савина // Историко-педагогический журнал. – 2012. – № 2. – С. 119-140.

Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918-1999 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Іоланта Шемпрух. – К., 2001. – 44 с.

Bеdnarski S. Upadеk i odrodzеniе szkol jеzuiеkiеh w Polsсе. Studium z dziеjow kultury i szkolniсtwa polskiеgo / S. Bеdnarski. – Krakow: Wroсław, 1933. – 227 s.

Piramowicz G. Powinnosci nauczyciela oraz wybor mow i listow / G. Piramowicz. – Wroclaw; Krakow: Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1958. – 198 s.

Szybiak L. Szkolniсtwo Komisji Edukaсji Narodowеj w Wiеlkim Ksiеstwiе Litеwskim / L. Szybiak. – Wroсlaw: Polska Akadеmia Nauk, Praсownia Dziеjow Oswiaty, 1973. – 599 s.

Downloads


Переглядів анотації: 226

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
Y. V. Hryshchuk, «РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ: СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ», OD, вип. 2(10), с. 67–75, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ