ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Lesya V. Kuzemko Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут

Ключові слова:

якість життя, люди похилого віку, якість життя людей похилого віку, об’єктивні та суб’єктивні показники якості життя

Анотація

У статті охарактеризовано основні знання і практичні вміння, які складають структуру технологічної компетентності педагога і забезпечують ефективне виконання професійно-педагогічної діяльності; розкрито мету, зміст, форми та методи навчання студентів педагогічних спеціальностей, що сприяють формуванню технологічної компетентності майбутнього фахівця; представлено змістові блоки  навчальної дисципліни «Нові педагогічні технології навчання», практичні завдання та завдання для самостійної роботи які орієнтують майбутніх вчителів  на вироблення власної стратегії інноваційної професійної діяльності.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lesya V. Kuzemko, Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту

Посилання

Бондар C. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і «компетентніcть» у педагогіці: cутніcть та cтруктура / Сергій Бондар // Оcвіта і управління. – 2007. – Т.10, №2. – C. 82-90.

Компетентніcний підxід у cучаcній оcвіті: cвітовий доcвід та українcькі перcпективи : Бібліотека з оcвітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.C.», 2004. – 112 c.

Манько Н. Н. Теоретико-методические аспекты формирования технологической компетентности педагога : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Манько Наталия Николаевна. – Уфа, 2000. – 227 с.

Никифорова Е. И. Формирование технологической компетентности учителя в системе повышения квалификации : дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.08 / Никифорова Елена Ивановна. – Чита, 2007. – 242 с.

Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. / За ред. Г.С. Сазоненко – К. : Гопак, 2000.– 560 с.

Cиcоєва C. О. Вектор розвитку оcобиcтоcті у поcтіндуcтріальному cуcпільcтві / Cвітлана Олекcандрівна Cиcоєва // Неперерв. проф. оcвіта : теорія і практика. – 2001. – Вип. I. – C. 32–41.

Тишакова Л. Т. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Т. Тишакова. – Луганськ, 2005. – 20 с.

Хаялиева С. З. Технологическая компетентность как составляющая профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов / С. З. Хаялиева // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического ун-та. – 2012. – Вып. 34. – С. 116–119.

Чошонов М. П. Дидактичеcкое конcтруирование гибкой теxнологи обучения / М. П. Чошонов // Педагогика. – 1997. – №2. – C. 21-27.

Downloads


Переглядів анотації: 205

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
L. V. Kuzemko, «ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», OD, вип. 2(10), с. 159–169, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ