ФУНКЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Larisa B. Palamarchuk Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

індивідуальний підхід, деревообробка, старшокласник

Анотація

У статті розкриваються функцій соціокультурної складової сучасної шкільної географічної освіти. Соціокультурна складова шкільних курсів географії є пріоритетною в сучасному навчально-виховному процесі. Серед основних функцій соціокультурної складової змісту шкільної географічної освіти є : пізнавальна, інформаційна, комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, нормативно-регулятивна. Соціокультурні функції спрямовані на розвиток матеріального і духовного життя суспільства, де загальноосвітній школі належить вирішальна роль За вимогами часу інтерес до соціокультурної компетентності людини зростає, тому і зростає актуальність цієї педагогічної проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Larisa B. Palamarchuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії педагогіки

Посилання

Концепція змісту географічної освіти в загальноосвітній школі України // Географія та основи економіки в шк. – 2001. – № 3. – С. 4–9.

Державні стандарти базової і повної середньої освіти // Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р., № 1392. – С. 1–70.

Паламарчук Л.Б. Формування та реалізація соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії : дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / Паламарчук Л.Б. – К., 2013. – С.153 ( 562 с.).

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори : в 5-ти т. Т. 1. / К.Д. Ушинський. – К. : Рад. Школа, 1983. – С. 119–128.

Джемс П., Мартин Дж. Всевозможные миры : пер. с англ. / под ред. и с послеслов. А.Г. Исаченко. – М. : Прогресс, 1988. – С. 416 467.

Рудницький С. Початкова географія для народних шкіл / С. Рудницький. – К. ; Відень : [б. в.], 1905. – 191 с.

Рудницький С. Україна – наш рідний край / С. Рудницький. – Львів; 1917. – 140 с.

Downloads


Переглядів анотації: 223

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
L. B. Palamarchuk, «ФУНКЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 2(10), с. 229–240, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ