ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Оlena L. Dotsenko Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті розглядаються особливості формування мовної та комунікативної компетентності студентів-нефілологів; розкрито специфіку врахування ступеня комунікативного наповнення спеціальності під час визначення обсягу і змісту лінгвістичної складової навчального плану підготовки бакалавра та магістра; запропонований орієнтовний перелік навчальних дисциплін лінгвістичного циклу для студентів з комунікативно наповненими та комунікативно ненаповненими спеціальностями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оlena L. Dotsenko, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови

Посилання

Вєтрова Е. Взаємодія традиційних та інноваційних технологій викладання української мови студентам нефілологічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання / Е. Вєтрова // Всеукраїнська експертна мережа [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=45064.

Дроздова І. П. Теоретико-методичні засади розвитку українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) / Дроздова Ірина Петрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 44 с.

Климова К. Я. Особливості лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ у контексті переходу до кредитно-модульної системи [Текст] / К. Я. Климова. // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 2006. — С.29-32.

Коваленко О. Державна увага до державної мови / О. Коваленко // Освіта України. — № 22. — 20 березня 2009 р.

Downloads


Переглядів анотації: 307

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
Dotsenko О. L., «ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», OD, вип. 2(10), с. 109–116, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ