НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Roman O. Pavliuk Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

компетентність, компетенція, професійна підготовка, технологія, центр зайнятості

Анотація

У статті розглянено поняття науково-дослідної підготовки магістрів педагогічної освіти у контексті іншомовної підготовки. У процесі аналізу наукової літератури запропоновано теоретичну модель науково-дослідної іншомовної підготовки магістрів педагогічної світи; визначено форми роботи студентів, основною з яких є науковий проект; запропоновано різні види діяльності студентів під час роботи над науковим проектом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Roman O. Pavliuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Антонюк Л., Сацик В. Організація та зміст аудиторної роботи в дослідницьких університетах / Лариса Антонюк, Володимир Сацик // Університетська освіта : стратегічний розвиток університетів. - №2. – 2012. – С. 32-43.

Бегека Д. Сладники підготовки мабутніх магістрів іноземної філології / Дмитро Бегека // Педагогічні науки : [зб. наук. пр.]. - № 61-62. – 2014. – С. 141-147.

Бобко І.З. Формування готовності до науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів гуманітарного профілю в інформаційному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / І.З. Бобко ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 23 с.

Зотов О.В. Проект, управління проектом: основні поняття, суб’єкти державного управління [Електронний ресурс] / О.В. Зотов // Державне управління: удосконалення та розвиток : [ел. наук. фахове вид.]. – № 8. – 2010. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=171. – Заголовок з екрану.

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: учеб. пособ. / [под общ.ред. И.И. Мазура]. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664с.

Павлюк Р.О. Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі [Електронний ресурс] / Р.О. Павлюк // Молодий вчений. — 2014. — №1 (04). – С. 102-105. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/1_04_2014.pdf. - Заголовок з екрану.

Павлюк Р.А. Современные подходы к информатизации учебного процесса в высших учебных заведениях в Украине / Р.А. Павлюк // Society, integration, education. Proceedings of the International Scientific Conference. May 23th–24th, 2014. – Rezekne, 2014. – Volume II. – Р. 322-332.

Downloads


Переглядів анотації: 321

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
R. O. Pavliuk, «НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДЯЛЬНІСТЬ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ», OD, вип. 2(10), с. 217–228, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ