МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Hanna I. Ivaniuk Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті висвітлено основні методологічні підходи до моделювання профільної школи. Обґрунтовано саме ті, що уможливлюють найбільш повне розкриття потенціалу сільської школи, а саме: тісні зв’язки з соціокультурним середовищем; внутрішня диференціація, що визначається особистісними сенсами учнів до профільної професійно зорієнтованої шкільної освіти. Зміст статті розроблено за результатами теоретичного аналізу проблем моделювання освітніх систем і вивчення стану діяльності профільних шкіл у сільській місцевості. Подано алгоритм моделювання профільної (старшої) школи з урахуванням специфічних чинників освітніх середовищ у сільській місцевості. Узагальнення та рекомендації, що подано в змісті статті можуть бути принагідними для розроблення концепцій профільного навчання та моделювання профільних шкіл у сільській місцевості. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Hanna I. Ivaniuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

Завідувач кафедри педагогіки і психології

Посилання

Гершунский Б. С. Философия образования / Борис Семенович Гершунский. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Флинта, 1998. – 432 с.

Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века : в поисках практико-ориентированных образовательных концепций / Б. С. Гершунский. – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.

Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи: матеріали методологічного семінару АПН України. 20 листопада 2008 року, Київ / [Кремень В.Г. [та ін.] – К. : Педагогічна думка, 2009. – 188 с.

Іванюк Г.І. Основи моделювання профільної школи / Г.І. Іванюк // Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. посіб. / за заг. ред. В.В. Мелешко. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 160 с. – С. 49-55.

Крылова Н. Культурология образования / Ната Крылова. – М.: Нар. образование, 2000. – 272 с.

Нейматов Я. М. Образование в XXI веке : тенденции и прогнозы / Ягут Мамедович Нейматов. – М.: Алгоритм, 2002. – 480 с.

Панов В. И. Психодидактика образовательных систем : теория и практика / Виктор Иванович Панов. – М.: Питер, 2007. – 347 с.

Піддячий М.І. Підготовка старшокласників до професійної діяльності в умовах профільного навчання : монографія / М.І. Піддячий. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 288 с

Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск : «Соврем. Слово», 2006. – 928 с.

Самодрин А.П. Профільне навчання в середній школі: Моногр. / А.П. Самодрин. – Кременчук: ВЦСГЕІ, 2004. – 384 с

Шиян Н. І. Профільне навчання у школах сільської місцевості: теорія і практика / Надія Іванівна Шиян. – Полтава: АСМІ, 2004. – 442 с

Ярошенко А. О. Ціннісний дискурс освіти : монографія / Алла Олександрівна Ярошенко. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 156 с.

Downloads


Переглядів анотації: 176

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
H. I. Ivaniuk, «МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ», OD, вип. 2(10), с. 117–131, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають