УПРАВЛІННЯ МАТЕМАТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ MOODLE

Автор(и)

  • Olena V. Ivashchuk Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Ключові слова:

Соціально-педагогічне середовище, навчально-професійні студії, інноваційний потенціал, майбутні соціальні працівники

Анотація

В статті досліджується питання підвищення ефективності викладання математики студентам економічних спеціальностей шляхом залучення до навчального процесу системи керування навчанням Moodle. Розглянуто приклад дистанційного курсу, структура якого забезпечує якісне засвоєння навчального матеріалу, організацію спілкування та управління діяльністю учасників курсу, гнучкість, доступність та інтерактивність навчання, урізноманітнення форм перевірки та оцінювання знань, навчання у співпраці. Визначено функції Moodle в процесі навчання. З’ясовано можливості поєднання традиційних методів навчання з дистанційними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аверьянов Л. Я. Современные проблемы интернет-обучения/ Л.Я. Аверьянов, А.В. Рунов // Информатика и образование. – 2003. – № 5. – С. 70 – 75.

Анисимов А. М. Работа в системе дистанционного обучения MOODLE: учеб. пособ. / А.М. Анисимов. − Харьков: ХНАГХ, 2009. −292 с.

Бондар О.В. Педагогічні умови формування інформаційної культури менеджерів організацій у післядипломній підготовці / О.В. Бондар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2012. – № 23 (76). – С. 319-327.

Дяченко О.Ф. Організація і проведення тестового контролю знань студентів з курсу «Комп’ютерні мережі» / О.Ф. Дяченко // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2011. – № 2. – С. 12 –23.

Мазур М.П. Особливості розробки віртуальних практичних інтерактивних засобів навчальних дисциплін для дистанційного навчання / М.П. Мазур, С.С. Петровський, М.Л. Яновський // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. – 2010. –№7.– С. 40–46.

Ниязова Г.Ж. Особенности использования lms moodle для дистанционного обучения / Г.Ж. Ниязова, Г.А. Дуйсенова, Б.А. Иманбеков // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 991-994.

Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703 -13.

Сергієнко Н.В. Контроль знань студентів у системі Moodle при вивченні вищої математики / Н.В. Сергієнко // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін з погляду студентів та викладачів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, травень 2007. - Харків: ПФ «Михайлов», 2007. – С. 61–65.

Триус Ю. В. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: методичний посібник/ Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук. –Черкаси: ФОП «Чабаненко», 2011. – 220 с.

Табаков В.З. Забезпечення проведення екзамену в системі Moodle/ В.З. Табаков, М.В. Гончаренко // Вісник університету «Україна». – 2011. – № 2. – С. 122-127.

Downloads


Переглядів анотації: 260

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
O. V. Ivashchuk, «УПРАВЛІННЯ МАТЕМАТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ MOODLE», OD, вип. 2(10), с. 132–140, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ