ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО ТИМОФІЯ ЛУБЕНЦЯ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

  • Оlena А. Venhlovska Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У статті, за результатами вивчення теоретичних джерел, матеріалів із фондів Педагогічного музею України (справа Т. Лубенця) розкрито напрями та зміст педагогічного просвітництва видатного педагога, просвітителя, подвижника кінця ХІХ – першої третини ХХ століття Тимофія Григоровича Лубенця. З’ясовано, що у визначених хронологічних межах дослідження, Т. Лубенець докладав багато зусиль для становлення суспільного дошкільного виховання, розвитку педагогічної освіти, освіти дорослих і ліквідації неписемності. За ініціативи та сприяння педагога у м. Києві та Київській губернії відкривалися бібліотеки, народні школи, вечірні класи для дорослих, народні дитячі садки, створювалися просвітницькі осередки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оlena А. Venhlovska, Київський університет імені Бориса Грінченка

Кафедра педагогіки і психології Педагогічного інституту

Посилання

Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті : монографія / Л. Д. Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Волошина В. Я. Педагогічна й освітня діяльність Т. Г. Лубенця / В. Я. Волошина. – К. : Видавн. центр «Академія», 1999. – 128 с.

Волошина В. Я. Народний педагог Т.Г. Лубенець / В. Я. Волошина // Шлях освіти – 2003. – № 3. – С. 52-54.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376.

Зайченко І.В. Т.Г. Лубенець як один з найпомітніших представників української інтелігенції кінця ХІХ – першої третини ХХ століття / І. В. Зайченко // Т.Г. Лубенець і просвітницький рух в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і просвітителя. 21 лютого 2005 року / [за ред. проф. І.В. Зайченка]. – Чернігів, 2005. – 64 с.

Ковальчук І. В. Т. Г. Лубенець про активізацію розумової діяльності дітей / І. В. Ковальчук // Початкова школа – 1970. – № 7. – С. 64-67.

Куліш Т. Навчально-виховна робота в дослідній трудовій школі №4 у Пущі-Водиці (20-ті роки XX ст.) / Т. Куліш // Рідна школа – 2008. – № 12. – С. 69-72.

Лубенець Т.Г. Педагогическія беседы / Т. Г. Лубенець – Изд. 2-е, доп. и перераб. - СПб. : Изд. кн. магазина П. В. Луковникова, 1913. – 580 с.

Педагогічний музей України. Справа 81. 2801-ДІ-108. Особиста справа Тимофій Лубенця (рукопис).

Самоплавська Т. О. Лубенець Тимофій Григорович / Т. О. Самоплавська // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посібник : у 2 кн. Кн. 2 / за ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 69-74. – Бібліогр.: 29 назв.

Сафонова Н. В. Інноваційна науково-педагогічна думка Т. Г. Лубенця / Н. В. Сафонова // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту : зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – С. 82-88.

Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. / Ольга Василівна Сухомлинська. – К. : А.П.Н., 2003. – 68 с.

Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. Кн. 1: Навч. посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – 624 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України), ф. 707, оп. 229 (1911), спр. 137 (ч.І), 454 арк.

ЦДІАК України, ф. 707, оп. 283, спр. 1, арк. 183.

Яценко Н. М. Навчання та виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Т. Г. Лубенця / Н. М. Яценко // Засоби навчальної та наук.–дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харків. держ. пед. ун-т. – Х., 2000. – Вип. 12. – С. 31-34.

Downloads


Переглядів анотації: 398

Опубліковано

2015-04-10

Як цитувати

[1]
Venhlovska О. А., «ПЕДАГОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО ТИМОФІЯ ЛУБЕНЦЯ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛІТТЯ)», OD, вип. 2(10), с. 12–22, Квіт 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ