№ 3(15) (2016)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 10 від 27.10.2016)
Опубліковано: 2016-11-08

Інтернаціоналізація вищої освіти

Інформатизація освіти