РЕФЕРЕНТНІ СТОСУНКИ ЯК РЕСУРС ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.6373

Анотація

У статті описуються результати дослідження референтних стосунків студентів з ознаками музичної обдарованості. Виявлено два типи референтності: 1) референтність, що спрямована на особистісну ціннісно-мотиваційну підтримку, яка забезпечується стосунками з батьками та родичами; 2) референтність, в основі якої лежить професійна оцінка вмінь і можливостей розвитку, яка отримується в стосунках із музичними педагогами. Об’єднує ці два типи референтності емоційно-ціннісне ставлення до музики, що породжує відчуття спільності, єдності з іншими у переживанні краси і гармонії, та є важливим складником духовного розвитку особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку / І.Д. Бех. – К.: Академвидав, 2012. – 256 с.

Виховання духовності особистості / М.Й. Боришевський, Л.І. Пилипенко, О. І. Пенькова та ін. / За заг. ред. М. Й. Боришевського. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с.

Духовный кризис. Когда преобразование личности становится кризисом / Под ред. С. Грофа, К. Гроф. – К.: PSYLIB, 2006. – 384 с.

Ларионова Л.И. Культурно-психологические факторы развития интеллектуальной одаренности : монография / Л. И. Ларионова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 320 с.

Леонтьев Д. А. Духовность, саморегуляция и ценности / Д. А. Леонтьев // Материалы I Всероссийской конференции «Гуманитарные проблемы современной психологии». – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2005. – № 7 (51). – С 16-21.

Музика О.Л. Екзистенційні потреби і розвиток обдарованої особистості / Музика О. Л. // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т.VІ. Психологія обдарованості. – Випуск 10. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 63-77.

Музика О.Л., Музика О.О. Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей / О.Л. Музика, О.О. Музика // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. – С. 6-11.

Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія : монографія / За ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с.

Психологічні засади розвитку обдарованої особистості в освітньому середовищі: методичний посібник / О. Л. Музика, Д. К. Корольов, Р. О. Семенова та ін.; за ред. О.Л. Музики. – К., 2015. – 146 с.

Рибалка В.В. Духовність і духовна культура у становленні творчо обдарованої особистості / Валентин Васильович Рибалка // Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2013. – №8-9 (15-16). – С.108-113.

Савчин М. В. Духовний потенціал людини / М.В. Савчин. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Івано-Франківськ: Місток НВ, 2010. – 508 с.

Шадриков В.Д. Духовные способности / В.Д. Шадриков. – М.: Магистр, 1998. – 182 с.

Downloads


Переглядів анотації: 326

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
«РЕФЕРЕНТНІ СТОСУНКИ ЯК РЕСУРС ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ», OD, вип. 3(15), с. 63–73, Лис 2016.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти