ОСВІТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Tatiana А. Savrasova-V'un Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.14151

Анотація

У статті представлені чинники, які впливають на формування психологічної компоненти у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Охарактеризована сутність психологічної компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців. Висвітлені позиції науковців щодо визначення чинників формування психологічної компоненти професійної підготовки майбутніх фахівців. Виокремлено та проаналізовано зміст основних чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tatiana А. Savrasova-V'un, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат психологічних наук, заступник директора Інституту філології з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Посилання

Власенко В. В. Вчителі – учні : психологія взаємних оцінних ставлень / В. В. Власенко. – К., 1995. – 58 с.

Городяненко В. Г. Соціологія. Підручник / В. Г. Городяненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2003. – 544 с.

Карамушка Л. М. Формування конкурентоздатної управлінської команди (на матеріалі діяльності освітніх організацій). Монографія / Л. М. Карамушка, О. А. Філь. – К. : Фірма «ІНКОС», 2007. – 268 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К., 1986. – 609 с.

Мерзон Е. Е. Образовательная среда как фактор формирования профессиональной компетентности студентов педагогического вуза / Е. Е. Мерзон // Молодой ученый. – 2011. – №10. Т.2. – С. 170-172.

Пачковський Ю. Ф. Соціоекономічне знання в соціологічному вимірі : монографія / Ю. Ф. Пачковський, І. В. Городняк. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2007. – 171 с.

Пиралова О. Ф. Теоретические основы оптимизации обучения профессиональным дисциплинам в условиях современного технического вуза : монография / О. Ф. Пиралова // М.: Изд-во «Академия Естествознания» – 2011.– 195 с.

Плугина М. И. Акмеологическая концепция профессионального становления преподаватeлей высшей школы : автореф. дис. …док. псих. наук : 19.00.13 / М. И. Плугина. – М. : 2009. – 58 с.

Поясок Т. Б. Зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю / Т. Б. Поясок // Неперервна професійна освіта : теорія і практика : Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.105-110.

Стахова О.О. Мотиви вибору професії як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів / О. О. Стахова // Ґенеза буття особистості : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 грудня 2011 р.). – 2011. – С. 330-334.

Троценко Н. Є. Психолого-педагогічні характеристики процесу професійного самовдосконалення / Н. Є. Троценко // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. / гол. ред. А. І. Кузьмінський. – Черкаси : ЧНУ, 2010. – Вип. 183. – Сер. Педагогічні науки. – С. 93–97.

Федорченко В. К. Педагогіка туризму / В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова. – К. : Видавничий дім «Слово», 2004. – 296 с.

Cheetham G. Towards a holistic model of professional competence / G. Cheetham, G. Chivers // Journal of European Industrial Training. – 1996. – Vol. 20. – Р.20 – 30. – DOI : 10.1108/03090599610119692.

Downloads


Переглядів анотації: 277

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
Savrasova-V’un T. А., «ОСВІТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ», OD, вип. 3(15), с. 141–151, Лис 2016.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти