КЛІНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Olena V. Bismak Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.16374

Ключові слова:

загальноосвітні навчальні заклади, хімія, теорія хімічної будови органічних сполук, методичні аспекти вивчення теорії, дедуктивний підхід, навчальний хімічний експеримент, знакові моделі

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації, зокрема організації клінічної діяльності в реабілітаційних закладах. У статті подано аналіз різних аспектів клінічної діяльності фахівців з фізичної реабілітації, визначено основні компоненти (обстеження пацієнтів, встановлення діагнозу, визначення рухового потенціалу, прогнозів і плану заходів, надання консультації, впровадження програми втручання, надання рекомендацій для самостійного функціонування). Приділено увагу побудові реабілітаційного діагнозу в клінічній практиці, використанню міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності і здоров'я в клінічній діяльності фізичних реабілітологів. Охарактеризовано основні складові реабілітаційного потенціалу пацієнтів. Показано роль клінічної практики у підготовці студентів майбутніх фізичних реабілітологів до клінічної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Olena V. Bismak, Київський університет імені Бориса Грінченка

Доцент кафедри фізичної культури та спортивної майстерності

Посилання

Бєлікова Н. О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності / Н. О. Бєлікова // Освітологічний дискурс. - 2014. - № 2. - С. 13-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_2_4.

Бугеря Т.М. Формування готовності фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності на основі міжпредметних зв’язків / Т.М. Бугеря // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 17-20.

Вовканич А.С. Особливості підготовки фахівців з фізичної реабілітації / А. С. Вовканич // Науковий потенціал вищої школи: збірник наукових праць VІ міжвузівської науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2010. – С. 18-19.

Городинський С.І. Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Городинський С.І. // Молодий вчений. – 2015. – № 1 (16). – С. 196-199.

Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / А.М. Герцик; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2006. – 21 с.

Герцик А.М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій / А.М. Герцик // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010, № 10. – С. 21-24.

Гребняк Н.П. Здоровье населения Украины в глобальном измерении / Гребняк Н.П., Агарков В.И., Грищенко С.В., Щудро С.А., Буряк Л.И. // Медичні перспективи. – 2012. – № 1 (том XVII). – С. 128-134.

Д’яченко Т.В. Стан вивчення проблеми підготовки фахівців-реабілітологів в освітньому просторі України / Т.В.Д’яченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 10. – С. 38-41.

Кобелєв С.Ю. Перспектива розвитку фізичної терапії у системі охорони здоров’я України / С.Ю. Кобелєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 5. – С. 39-42.

Крупа В.В. Визначення сутності та змісту формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації / Крупа В.В. // Педагогічні науки. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 4(73). – С. 176-187.

Міхеєнко О.І. Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій / Міхеєнко О.І., Котелевський В.І. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 9. – С. 41-46.

Ороховський В.Й. Пробеми навчально-професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації / Ороховський В.Й., Бурцева Л.О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2009. – № 5. – С. 195-198.

Романишин Н.Я. Основы построения реабилитационного диагноза в клинической практике физическим реабилитологом / Н.Я. Романишин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 1. – С. 94-96.

Сентябрев Н.Н. Составления кинезореабилитационных программ на этапах реабилитации больных и инвалидов / Сентябрев Н.Н., Иванов И.Н. // Медицина и здравоохранение. – 2015. – № 1-1. – С. 1-9.

Фастівець А.В. Формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А.В. Фастівець. – Полтава, 2015. – 22 с.

Шахлина Л.Г. Физическая реабилитация. Современные аспекты / Л.Г. Шахлина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 9. – С. 98-103.

International classification of functioning, disability and health: ICF. Geneva, World Health Organization, 2001, 300 p.

Downloads


Переглядів анотації: 1357

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
O. V. Bismak, «КЛІНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», OD, вип. 3(15), с. 163–174, Лис 2016.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти