ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЛОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Oksana M. Glushak Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.13040

Анотація

У статті розкрито результати дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології. Визначено та проаналізовано рівні сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології – початковий, середній, достатній та високий. У результаті дослідження визначено, що у студентів експериментальної групи показники рівнів сформованості інформаційної культури значно відрізняються від показників рівнів сформованості інформаційної культури студентів контрольної групи. Студенти експериментальної групи демонструють високий та достатній рівні сформованості інформаційної культури, що свідчить про доцільність цілеспрямованої роботи щодо формування інформаційної культури у бакалаврів з філології під час вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oksana M. Glushak, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

Посилання

Bodnenko D. The Role of Informatization in the Change of Higher School Tasks: the Impact on the Professional Teacher Competences/ D. Bodnenko // ICTERI. – 2013. – Р. 281–287.

Бобрицька В. І. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно–комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / В. І. Бобрицька, С. М. Процька // Вісник Житомирського університету. – 2013. – С. 34–37.

Глушак О. М. Застосування мережевих технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ / О. М. Глушак // Інформаційні технології і засоби навчання.– 2013. – Том 37 (№ 5). – С. 81–88.

Карташова Л. А. Формування ІТ–готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно–гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс] / Л. А. Карташова // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2010_8/kartashova.pdf.

Литвинова С. Г. Формування інформаційно–комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів предметників [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 1 (5). Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/ITZN/em5/emg.html.

Пєтухова Л. Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктної дидактики): Навчально–методичний посібник / Л. Є. Пєтухова. – Херсон : Херсонський державний університет, 2010. – 524 с.

Сисоєва С. О. Вища освіта України реалії сучасного розвитку / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко – К. : ВД ЕКМО, 2011. – 368 с.

Downloads


Переглядів анотації: 234

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
O. M. Glushak, «ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЛОЛОГІЇ», OD, вип. 3(15), с. 130–140, Лис 2016.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти