СОЦІАЛЬНА АФІЛІАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Tetyana H. Kuprii Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.3.5162

Ключові слова:

компетентність, компетенція, компетентнісний, увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Анотація

У роботі розглядається проблема афіліації як соціального явища студентської групи у вищій школі. Визначено важливість співіснування, співвизнання та співпраці у студентському середовищі, результатом якого є продуктивний навчально-виховний, соціально-гуманітарний та науковий процес. Досліджено особливості прояву соціальних потреб особистості в основних сферах її життєдіяльності в період підготовки у вищій школі із застосуванням аналізу аспектів організаційної культури. Проаналізовано на основі результатів емпіричного дослідження взаємозв’язок між мотиваційними типами афіліації студентської молоді та їх організаційною діяльністю у вищому навчальному закладі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гуляс І.А. Дослідження типів та особливостей афіліації у студентів-психологів. /І.А. Гуляс// Психология и социология – № 5 – 2007. [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9._EISN_2007/Psihologia/21533.doc.htm

Диагностика мотивов аффилиации (А.Мехрабиан) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. //Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М.: Феникс, 2002. –C.95-98.

Емішянц О.Б. Зв'язок психологічного клімату з індивідуально-психологічними характеристиками особистості / О.Б. Емішянц // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки : [збірник наукових праць]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 41 (65). - С. 53-59

Карамушка Л.М. Комплекс методик для вивчення особливостей та детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, В.І. Лагодзінська, В.М. Івкін, А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. - Алчевськ : ЛАДО, 2014. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – 2014. – Вип. 40. – C. 9-15.

СемиченкоВ.А.Психологіяособистості. / В.А. Семиченко –К.: Вид. О.М. Ешке, 2001. –427 с.

Словарь психолога-практика / Сост. С. Ю. Головин. – 2-е изд., перераб. и доп.– Мн: Харвест, М.: АСТ, 2001. – 976 с.

Терещенко К.В. Афіліація персоналу як соціально-психологічний чинник організаційного розвитку освітніх організацій / К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : А.С.К., 2011. – Т. І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – 2011. – Вип. 32. – C. 227-232.

Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения/Хайнц Хекхаузен – СПб: Речь, 2000 –234с.

Downloads


Переглядів анотації: 257

Опубліковано

2016-11-08

Як цитувати

[1]
T. H. Kuprii, «СОЦІАЛЬНА АФІЛІАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ», OD, вип. 3(15), с. 51–62, Лис 2016.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти