№ 3(15) (2016)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка
(протокол № 10 від 27.10.2016)

Зміст

Філософія та історія освіти

ІДЕЇ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПРО МЕТУ І ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ PDF
Olga V. Kolyadenko 1-12
УЯВЛЕННЯ ПРО ЖИВЕ ЯК СКЛАДОВА СХІДНОХРИСТИЯНСЬКИХ УЧЕНЬ: СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ryslana V. Martych 13-29
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Maryna N. Vasylenko 30-42
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ (50-60 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF
Valentina L. Slipchuk 43-50

Соціологія та культурологія освіти

СОЦІАЛЬНА АФІЛІАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Tetyana H. Kuprii 51-62
РЕФЕРЕНТНІ СТОСУНКИ ЯК РЕСУРС ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ PDF
Оlena O. Muzyka 63-73

Інтернаціоналізація вищої освіти

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І РЕФОРМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ PDF
Viktor V. Zinchenko 74-96
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ ПОЧАТКУ XI - КІНЦЯ XVI СТОЛІТТЯ PDF
Yuliіa V. Hryshchuk 97-107

Інформатизація освіти

ПЕДАГОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ PDF
Ilona V. Baсurovska 108-120
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Inna O. Hulivata, Liudmila P. Husak 121-129
ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЛОЛОГІЇ PDF
Oksana M. Glushak 130-140

Тенденції розвитку сучасної освіти

ОСВІТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПОНЕНТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Tatiana А. Savrasova-V'un 141-151
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА МОДЕЛЕЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ PDF
Alla A. Zagorodnya 152-162
КЛІНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Olena V. Bismak 163-174