ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ Й ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Автор(и)

  • Людмила Нежива Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9520-0694
  • Світлана Паламар Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.11

Ключові слова:

доповнена реальність (AR), засоби навчання, освітній процес, початкова освіта, заклад вищої освіти, майбутні педагоги, мовно-літературна освітня галузь

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми підготовки майбутніх педагогів до використання технології AR в мовно-літературній галузі початкової освіти. Проаналізовано наукові джерела з проблеми застосування AR в освіті. Розглянуто можливості використання AR у роботі з молодшими школярами. Схарактеризовано специфіку інтерактивних абеток, розмальовок, художніх книжок українських і зарубіжних письменників, іграшок з AR-додатками, які доречно застосовувати в роботі з молодшими школярами. Розроблено методику діагностичного дослідження рівня готовності майбутніх педагогів до використання AR в мовно-літературній галузі початкової освіти. Визначено критерії, показники, схарактеризовано рівні розвитку основних компонентів досліджуваної готовності (мотиваційного, когнітивного, діяльнісного). Підтверджено недостатність її сформованості в майбутніх педагогів у галузі початкової освіти, неузгодженість між особливостями підготовки майбутніх педагогів до використання AR у професійній діяльності та сучасними вимогами до якості освітнього процесу, необхідність розробки й реалізації цілісної системи формування досліджуваної готовності майбутніх педагогів в умовах закладу вищої педагогічної освіти. Розроблено модель формування готовності майбутніх педагогів до використання AR в мовно-літературній галузі початкової освіти. Головними завданнями визначено: сформувати у педагогів мотивацію, розуміння значимості застосування технології доповненої реальності в професійній діяльності, розширити й поглибити знання студентів про специфіку AR, різноманіття засобів навчальної діяльності з додатками AR, сприяти оволодінню прийомами роботи із навчальними засобами з AR, способами організації молодших школярів під час роботи з додатками AR. Модель містить етапи: когнітивний (дослідження наукових джерел, аналіз навчальних планів та робочих програм навчальних дисциплін педагогічних інститутів, вивчення сучасного стану готовності майбутніх педагогів до використання AR у професійній діяльності), діяльнісний (розробка змістового модуля «Основи застосування AR в мовно-літературній галузі початкової освіти»), творчий (розробка майстер-класів, тренінгів, вебінарів, квестів з проблеми застосування технології доповненої реальності в мовно-літературній галузі початкової освіти).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Нежива, Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту

Світлана Паламар, Київський університет імені Бориса Грінченка, ул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту

Посилання

Гончарова Н. Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління. Проблеми сучасного підручника. 2019. № 22. С. 46 – 56. DOI: http://doi.org /10.32405/2411-1309-2019-22-46-56

Навчальні програми для 1-4 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення: 11.05.2021)

Паламар С., Нежива Л. Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2020. № 34 (2). С. 6–13. DOI: 10.28925/2311-2409.2020.34.1

Midak L. Ya., Kravets I. V., Kuzyshyn, O. V., Berladyniuk, Kh.V., Buzhdyhan, Kh. V., Baziuk, L. V., Uchitel, A. D.: Augmented reality in process of studying astronomic concepts in primary school. In: Burov, O.Yu., Kiv, A.E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020, CEUR-WS.org, online (2020, in press)

Midak, L. Ya., Kravets, I. V., Kuzyshyn, O. V., Pahomov J. D., Lutsyshyn, V. M., Uchitel, A. D.: Augmented reality technology within studying natural subjects in primary school. In: Kiv A. E., Shyshkina M. P. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education, Kryvyi Rih (2019), 2547, 251–261

Nezhyva L., Palamar S., Lytvyn O. Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, Kryvyi Rih (2020), 2731, 297-311

Sekerin V., Gorokhova A., Scherbakov A., Yurkevich E. The interactive alphabet with augmented reality as a form of involving children in educational process. Open education. V. 21. № 5. 2017. P. 57–62. DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2017-5-57-62

Goncharova, N. Texnologiya dopovnenoyi realnosti v pidruchnykax novogo pokolinnya [Technology of augmented reality in the manuals of new generation]. Problemy suchasnogo pidruchnyka. 2019. № 22. S. 46 – 56. DOI: http://doi.org /10.32405/2411-1309-2019-22-46-56

Navchalni programy dlya 1-4 klasiv [Curricula for 1st-4th grades]. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.

Palamar, S., Nezhyva, L. Metodychna model zastosuvannya dopovnenoyi realnosti na urokax chytannya v pochatkovij shkoli [Methodical model of augmented reality application in reading lessons in primary school]. Pedagogichna osvita: teoriya i praktyka. 2020. № 34 (2). S. 6–13. DOI: 10.28925/2311-2409.2020.34.1

Midak, L. Ya., Kravets, I. V., Kuzyshyn, O. V., Berladyniuk, Kh. V., Buzhdyhan, Kh. V., Baziuk, L.V., Uchitel, A.D.: Augmented reality in process of studying astronomic concepts in primary school. In: Burov, O. Yu., Kiv, A. E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020, CEUR-WS.org, online (2020, in press)

Midak, L. Ya., Kravets, I. V., Kuzyshyn, O. V., Pahomov, J. D., Lutsyshyn, V. M., Uchitel, A. D.: Augmented reality technology within studying natural subjects in primary school. In: Kiv, A. E., Shyshkina, M. P. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education, Kryvyi Rih (2019), 2547, 251–261

Nezhyva, L., Palamar, S., Lytvyn, O. Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, Kryvyi Rih (2020), 2731, 297-311

Sekerin, V., Gorokhova, A., Scherbakov, A., Yurkevich, E. The interactive alphabet with augmented reality as a form of involving children in educational process. Open education. V. 21. № 5. 2017. P. 57 – 62. DOI: http://dx.doi.org/10.21686/1818-4243-2017-5-57-62

Downloads


Переглядів анотації: 105

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
Л. Нежива і С. Паламар, «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА УРОКАХ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ Й ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 144–160, Чер 2021.

Номер

Розділ

Інновації в освіті