Соціальна педагогіка та соціальна робота у сучасному освітологічному просторі

Ольга Володимирівна Безпалько

Анотація


У статті здійснено порівняльний аналіз соціальної педагогіки та соціальної роботи як галузей наукових знань і практичної діяльності фахівців, виокремлено проблеми та перспективи їх подальшого розвитку у сучасному освітологічному просторі.

Ключові слова


педагогіка; соціальна робота; соціально-педагогічна діяльність; галузі наукових знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Байдарова О. О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / О. О. Байдарова. – К., 2009. – 20 с.

Видишко Н. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у коледжах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Н.В. Видишко. – Вінниця, 2010. – 20 с.

Грабовенко Н. В. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Н. В. Грабовенко. – К., 2008. – 20 с.

Дєдов Є. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Є. Г. Дєдов. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кулікова А. Є. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих навчальних закладах Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / А. Є. Кулікова. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.

Ніколаєва В. І. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / В.І. Ніколаєва. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Ольгович О. В. Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США та Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О.В. Ольгович. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Сила Т. І. Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / Т. І. Сила. – К., 2007. – 20 с.

Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. ] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2003. – 233 с.

Соціальна робота: технологічний аспект : навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – С. 73-82.

Терницька С. В. Соціально-педагогічні умови взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / С. В. Терницька. – К., 2009. – 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.