ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Tetiana S. Ostrianko Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

активність, громадянська активність студентів, інтерактивні техніки, тренінг розвитку громадянської активності студентів, технологічний підхід

Анотація

У статті розкрито сутність теоретико-методологічних підходів до організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі, визначено зміст організаційної діяльності та сформульовано авторське бачення організаційно-педагогічної діяльності шкільного соціального педагога, яка передбачає залучення соціальним педагогом усіх учасників навчально-виховного процесу до вирішення завдань соціально-педагогічної діяльності. Обґрунтовано взаємодію як основу організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі. Автором схарактеризовано складові організаційно-педагогічної діяльності соціального педагога – організація, координація, управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tetiana S. Ostrianko, Чернігівський національний технологічний університет

викладач кафедри соціальної роботи

Посилання

Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М., 1988. – 429 с.

Бочарова В.Г. Профессиональная социальная работа : личностно-ориентированный подход : [Монография] / В. Бочарова. – М. :АСОПиР РФ, 1999. – 184 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Корнєв М.Н. Соціальна психологія / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – К., Либідь, 1995.– 304 с.

Кремень В.Г. Синергетика в освіті : контекст людиноцентризму : монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с.

Лазарев В.С. Системное развитие школы / В.С. Лазарев. – М. : Педагогическое общество России, 2002. – 301 с.

Методи та технології роботи соціального педагога : Навчальний посібник / укладачі : С.П. Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2011. – 496 с.

Методология и методы социально-педагогических исследований : науч., учеб.-метод. пособие [для студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области воспитания и образования, соц. педагогов и соц. работников] / Авт.-сост. : С.Я. Харченко, Н.С. Кратинов, А.Н. Чиж, В.А. Кратинова. – Луганск : Альма-матер, 2001. – 212 с.

Педагогічний словник / За ред. дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.

Поташник М.М. Как оптимизировать процесс воспитания / М.М. Поташник. – М. : Знание, 1984. – 80 с.

Почепцов Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. – М. : «Рефл-бук» ; К. : «Ваклер», 2006. – 656 с.

Социальный педагог в образовании : Учебно-методическое пособие / Сост. Л.И. Родина. – Самара, 2000. – 202 с.

Франчук В.И. Основы построения организационных систем / В.И. Франчук. – М. : Экономика, 1991. – 109 с.

Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления : руководитель и педагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – М. : Просвещение, 1990. – 208 с.

Шамова Т.И. Управление образовательными системами : Учебное пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / [Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, Н.П. Капустин] ; Под ред. Т.И. Шамовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 320 с.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности : Методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин. – М. : Наука, 1978. – 391 с.

Downloads


Переглядів анотації: 398

Опубліковано

2015-02-19

Як цитувати

[1]
T. S. Ostrianko, «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ», OD, вип. 1 (9), с. 167–178, Лют 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ