ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ПРЕДМЕТНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Roman O. Pavliuk Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.1.14556

Ключові слова:

продуктивна педагогіка, достовірна педагогіка, дослідницько-орієнтована педагогічна концепція, педагогіка мультиграмотності

Анотація

У статті розглянено сучасні підходи до розроблення педагогічних умов організації науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки. Проаналізовано погляди та підходи сучасних вітчизняних учених до проектування системи науково-дослідницької діяльності студентів. Запропоновано актуальні ідеї вчених щодо розроблення педагогічних умов організації науково-дослідницької діяльності. Представлено переваги та визначено недоліки у загальних підходах до розроблення педагогічних умов організації науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Roman O. Pavliuk, Київський університет імені Бориса Грінченка

Заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри іанглійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Посилання

Бабенко Т.П. Формування дослідницьких навичок і умінь студентів медичного коледжу у процесі проектної діяльності : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.09 / Тетяна Павлівна Бабенко ; ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг, 2015. – 274с.

Бондаренко Н.О. Педагогічні умови науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Н.О. Бондаренко. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20с.

Єгорова О.В. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / О.В. Єгорова. – Харків, 2009. – 22с.

Князян М.О. Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / М.О. Князян. – Одеса, 2007. – 44с.

Кулик Є.В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Є.В. Кулик. – Тернопіль, 2006. – 40с.

Луценко І.В. Формування дослідницької культури майбутніх учителів у діяльності студентського наукового товариства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / І.В. Луценко. – Луганськ, 2011. – 20с.

Мишковська Т.Д. Формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах модульної організації процесу навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки» / Т.Д. Мишковська. – Тернопіль, 1999. – 18с.

Погребняк Н.М. Науково-дослідна робота студентів у системі вищої педагогічної освіти Великобританії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.01 – «теорія та історія педагогіки» / Н.М. Погребняк. – Ялта, 2011. – 20с.

Прошкін В.В. Сутнісні характеристики інтеграції науково-дослідної й навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів / В.В. Прошкін // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – №22 (257). – Ч.VI. – 2012. – С.77-83.

Сомбаманія Г.М. Формування науково-дослідницької культури майбутніх магістрів у умовах ступеневої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Г.М. Сомбаманія. – Ялта, 2010. – 22с.

Султанова Л.Ю. Формування готовності студентів психолого-педагогічних факультетів до науково-дослідної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / Л.Ю. Султанова. – К., 2007. – 24с.

Яновський А.О. Педагогічні умови організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів гуманітарного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. : 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» / А.О. Яновський. – Одеса, 2010. – 21с.

Downloads


Переглядів анотації: 719

Опубліковано

2016-03-11

Як цитувати

[1]
R. O. Pavliuk, «ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ПРЕДМЕТНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ», OD, вип. 1(13), с. 145–156, Бер 2016.

Номер

Розділ

Загальний розділ