Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.3411

Ключові слова:

психолого-педагогічний супровід, вища освіта, майбутні фахівці, вихователі закладів дошкільної освіти, ранній вік, розвиток мовлення

Анотація

У статті визначено сутність поняття «психолого-педагогічний супровід» як комплексної системи заходів з організації оптимальних умов і партнерської підтримки з боку викладачів, що реалізують можливості для самопізнання, розкриття творчого потенціалу, здібностей, нахилів, інтересів і мотивів, формування  почуття самоцінності й прагнення до самореалізації через активне застосування досягнень науки для кожного здобувача вищої освіти. Проаналізовано основні акценти науковців щодо взаємодії з дітьми раннього віку в площині розвитку мовлення, які мають враховуватися практиками: існування двох паралельних сфер мовленнєвого спілкування: спілкування з дорослими і спілкування з дітьми; ефект наслідування мовлення дорослого; розглядання мовлення як супроводжувальної діяльності, без якої  не може відбуватися повноцінно жодна інша дитяча діяльність. Висвітлено низку підходів, які забезпечують  ефективність психолого-педагогічного супроводу майбутніх вихователів планування та організації форм взаємодії з дітьми раннього віку:  рефлексійний, аксіологічний, компетентнісний. Окреслено алгоритм здійснення психолого-педагогічного супроводу майбутніх вихователів: визначення рівня уявлень та обізнаності про психологічні характеристики дітей раннього віку; поінформованість про закономірності розвитку мовлення дітей раннього віку; розуміння  диференційного відбору ефективних форм взаємодії з дітьми, надання переваги сучасним методам і прийомам; моделювання форм партнерської взаємодії з батьками вихованців; апробування кейсу різних форм взаємодії під час виробничої практики в групах раннього віку; презентація позитивного досвіду в різних освітніх колах. Проаналізовано особливості сучасних форм взаємодії з дітьми, акцентовано увагу на опосередковані й безпосередні форми взаємодії з розвитку мовлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Інна Кондратець, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. Ігоря Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

Марина Науменко, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка, б-р. Ігоря Шамо, 18/2, 02154, м. Київ, Україна

Посилання

Bohush, A. M., & Havrysh, N. V. (2015). Doshkilna linhvodydaktyka. Teoriia i metodyka navchannia ditei ridnoi movy v doshkilnykh navchalnykh zakladakh [Preschool language didactics. Theory and methods of teaching children their native language in preschool educational institutions].

Belenka, G. V., Polovina, O. A., & Kondratets, I.V. (2021). Metodychni rekomendaciji do Osvitnjoji proghramy dlja ditej vid 2 do 7 rokiv «Dytyna» [Methodical recommendations to the Educational program for children from 2 to 7 years «Child»]. Akme Group Llc.

Belenka, G. V., Polovina, O. A., & Kondratets, I. V. (2020). Osvitnja proghrama dlja ditej vid dvokh do semy rokiv «Dytyna» [Educational program for children from two to seven years «Child»] / scientific manager of the project V.O. Ognevyuk. Kyiv University named after B. Grinchenko. Kyiv: Kyiv, Univ. B. Hrinchenko.

Ponimanska, T. I. (2018). Doschkilna pedagogika [Preschool Pedagogy]. Training manual. Academy.

Downloads


Переглядів анотації: 216

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

[1]
І. Кондратець і М. Науменко, «Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку», OD, вип. 3-4, с. 47–56, Груд 2022.

Номер

Розділ

Інновації в освіті