ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У РОЗВИТКУ НОВИХ НАПРЯМІВ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Liudmyla V. Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

комунікативна компетенція, система відносин «учень-вчитель», модель, педагогічна технологія

Анотація

У статті представлено теоретико-методологічний аналіз педагогічної інноватики; розкрито значення педагогічної інноватики у розвитку нового наукового напряму освіти – освітології; визначено об’єкт і предмет педагогічної інноватики; охарактеризовано етапи інноваційного освітнього процесу; доведено позитивний вплив педагогічної інноватики на формування здатності освітян до інноваційної професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Liudmyla V. Kozak, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НДЛ освітології

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко (гол.редактор). – К. : Либідь, 1997. – 374 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Лазарев В. С. Педагогическая инноватика : объект, предмет и основные понятия [Текст] / В. С. Лазарев, Б. П. Мартиросян // Педагогика. – 2004. – № 4. – С. 11–21.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України №344/2013) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/15828.html – Назва з екрана.

Огневюк В. А. К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования / В. А. Огневюк, С. А. Сысоева // Вестник высшей школы. – № 3 (март, 2014). – С. 22–30.

Педагогічна інноватика [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ippo.edu.te.ua/files/science_work/resursy/14_ped_innovatika.doc – Назва з екрана.

Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студентов пед. учебных заведений [Текст] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 576 с.

Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – С. 64.

Феномен інновацій : освіта, суспільство, культура : монографія / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Педагогічна думка. – 2008. – 472 с.

Хуторской А. В. Педагогическая инноватика – рычаг образования [Электронний ресурс] / А. В. Хуторской. – Режим доступа : http://eidos.ru/journal/2005/ 0910-19.htm – Загл. с экрана.

Хуторской А. В. Педагогическая инновация : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогической специальности / А. В. Хуторской. – Москва : Академия, 2008. – 256 с.

Чумак О. В. Парадигма освіти ХХІ століття : інноваційні аспекти [Електронний ресурс] / О. В. Чумак. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Chumak.pdf – Назва з екрана.

Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики. Опыт разработки теории инновационных процессов в образовании / Н. Р. Юсуфбекова. – М. : НИИ теории и истории педагогики, 1991. – 91 с.

Юсуфбекова Н. Р. Тенденции и законы инновационных процессов в образовании / Н. Р. Юсуфбекова // Новые исследования в педагогических науках. Вып.2. – Сост. И. К. Журавлёв, В. С. Шубинский. – М. : Педагогика, 1991. – С. 6–9.

Downloads


Переглядів анотації: 673

Опубліковано

2014-06-03

Як цитувати

[1]
L. V. Kozak, «ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА У РОЗВИТКУ НОВИХ НАПРЯМІВ ОСВІТИ», OD, вип. 2 (6), с. 74–85, Чер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ