КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Liudmyla V. Kozak Київський університет імені Бориса Грінченка

Ключові слова:

О. Нілл, школа Саммерхілл, вільне виховання, педагогічна спадщина

Анотація

У запропонованій статті розкрито сутність кейс-методу, його цілі і завдання, місце і значення методу у професійній підготовці майбутніх фахівців; визначено особливості кейс-методу, його принципи, структуру, вплив на формування якісних характеристик фахівця; подано технологію підготовки кейсу та особливості його застосування у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гребенькова Г. В. Кейс-метод у професійному навчанні [Електронний ресурс] / Г. В. Гребенькова – Режим доступу: http://www.nmc.od.ua/wpcontent/uploads/2011/01/

Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения [Электронный ресурс] / А. Долгоруков / – Режим доступа http://www.vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600

Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженера-педагога: у 2 ч. / [Коваленко О. Е., Штефан Л. В., Лисенко С. А., та ін.]; за ред.. О. Е.Коваленко, Л. В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.1 : Теоретичні основи. - 195 c.

Ожегова Л. А. Метод case studies как эффективная форма обучения студентов географических спеціальностей / Л. А. Ожегова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Серия «География». Том 25 (64). 2012. - №4. - С.87-96.

Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии : Активное обучение : учеб. Пособие для студ. Высш. учеб. заведений / А. П. Панфилова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С. О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 320 с.

Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256 с.

Downloads


Переглядів анотації: 765

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
L. V. Kozak, «КЕЙС-МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ», OD, вип. 3(11), с. 153–162, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ