ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті розглядається проблема формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Автор надає визначення гностичних умінь учителів гуманітарних дисциплін та уточнює склад даних умінь з огляду на вимоги інформаційного суспільства. Визначається роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін та пропонується система вправ, спрямованих на їх формування з використанням ІКТ, в рамках розробленого автором спецкурсу «Використання ІКТ у професійній діяльності вчителів гуманітарних дисциплін».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бульвінська О. І. Формування дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бульвінська Оксана Іванівна; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 185 с.

Зимовець О. А. Склад професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (на прикладі підготовки вчителів іноземних мов) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2009. – № 43. – С. 150-156.

Кузьмина Н. В. Психологическая структура деятельности учителя. – Гомель: Изд-во Гомельского, гос. ун-та, 1976. – 57 с.

Морська Л. І. Методична система підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів. Монографія. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – 243 с.

Острянська О. А. Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Острянська Олена Анатоліївна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2002. – 20 с.

Панченко Л. Ф. Профессионально-педагогическая подготовка студентов педвузов к использованию новых информационных технологий (на примере гуманитарных факультетов): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Панченко Любовь Феликсовна; Луганский педагогический ин-т им. Т. Г. Шевченко Восточноукраинского ун-та. — Луганск, 1994. – 172 с.

Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: у 2-х ч. – Ч.ІІ: Технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів / За заг. ред. доктора педагогічних наук О. А. Дубасенюк. – Житомир: Житомирський держ. пед. ун-т, 2001. – 192 с.

Downloads


Переглядів анотації: 383

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
«ФОРМУВАННЯ ГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», OD, вип. 3(11), с. 112–126, Чер 2015.

Номер

Розділ

Загальний розділ