ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Krystyna I. Lastovka Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

Ключові слова:

інноваційний процес, інноваційна освіта, інноваційне навчання, інноваційна діяльність, інноваційна особистість

Анотація

Статтю присвячено аналізу ключових моментів при складанні вступного екзамену до магістратури з англійської мови для студентів немовних спеціальностей. У статті також містяться рекомендації по підготовці студентів до тестової перевірки рецептивних вмінь та положення для розробки мовного тесту як засоба поглиблення методичної ерудиції спеціалістів-екзаменаторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Krystyna I. Lastovka, Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна

викладач кафедри англійської мови

Посилання

Агафонова Е. Г. Ретроспективный и перспективный взгляд на лингводидактическое тестирование / Е. Г. Агафонова // Вестник ТГПУ. Серия: Гуманитарные науки (Филология). – Выпуск 9 (60). – 2006. – С. 75-81.

Голубець В. В. Використання тестових завдань для навчання студентів мовних спеціальностей граматично правильного японського мовлення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Голубець Варвара Василівна. – К., 2003. – 162 с.

Карапузова Н. Д. Дидактичні умови організації екзамену у вищих навчальних педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Н. Д. Карапузова. – Харків, 1997. – 18 с.

Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь: Навчальний посібник / О. Г. Квасова. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

Коккота В. А. Лингводидактическое тестирование / В. А. Коккота. – М.: Высшая школа, 1989. – 123 с.

Кукуева Н. Н. Лингводидактическое тестирование в образовательных контекстах России и Великобритании конца XX-начала XXI века : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кукуева Надежда Николаевна. – Ростов н/Д, 2006. – 220 с.

Магомедова М. А. Лингводидактическое тестирование как средство управления процессом овладения русским языком как иностранным : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Магомедова Мария Алиевна. – Москва, 2007. – 205 с.

Митина М. В. Организация тестового контроля навыков и умений иноязычного устно-речевого общения : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Митина Марина Валерьевна. – Н. Новгород, 2005. – 285 с.

Молокович О. О. Тестовий контроль рівня володіння говорінням англійською мовою як другою іноземною у студентів ІІ курсу мовного факультету : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Молокович Ольга Олексіївна. – К., 2001. – 243 с.

Ніколаєва С. Ю. Практикум з методики тестування лексичної іншомовної компетенції (на матеріалі англійської мови) / С. Ю. Ніколаєва. – К.: ІЗМН, 1996. – 312 с.

Петращук О. П. Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння учнів середньої загальноосвітньої школи / О. П. Петращук // Іноземні мови. – 1999. – №1. – С. 14-18.

Alderson J. C. Assessing reading / J. C. Alderson // Cambridge language assessment series. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 398 p.

Bachman L. F. Fundamental considerations in language testing / L. F. Bachman. – Oxford University Press, 1990. – 408 p.

Davidson F. Testcraft: A teacher's guide to writing and using language test specifications / F. Davidson, B. K. Lynch. – New Haven: Yale University Press, 2002. – 149 p.

Davidson F. The Common European Framework of Reference (CEFR) and the design of language tests: A Matter of Effect / F. Davidson, G. Fulcher // Language Teaching. – №40/3. – 2007. – P. 231-241.

McNamara T. F. Language testing / T. F. McNamara. – Oxford University Press, 2000. – 156 p.

Downloads


Переглядів анотації: 393

Опубліковано

2014-06-03

Як цитувати

[1]
K. I. Lastovka, «ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ», OD, вип. 2 (6), с. 97–109, Чер 2014.

Номер

Розділ

Загальний розділ