Cтудентоцентрований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Автор(и)

  • Марта Проц кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної науки Львівський національний університет імені Івана Франка, 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, Україна https://orcid.org/0000-0002-0446-5898

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2023.213

Ключові слова:

інноваційні освітні технології, професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи, студентоцентризм, студентоцентрований підхід

Анотація

Стаття присвячена теоретико-практичному аналізу студентоцентрованого підходу. Зазначено, що студентоцентрований підхід спрямовує інтеграцію вітчизняної професійної освіти до світових стандартів та сприяє вирішенню головної проблеми професійної підготовки в закладах вищої освіти – перевантаження теоретичними знаннями та брак практичних умінь застосовувати їх в професійній діяльності.

Автором зазначено, що студентоцентрований підхід є методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу, одним із завдань Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, проекту Тюнінг – «Гармонізація освітянських структур в Європі», Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки.

У статті виокремлено основні елементи  концепції студентоцентризму, окреслено шляхи реалізації студентоцентрованого підходу у програмі підготовки майбутнього вчителя за допомогою інноваційних технологій (особистісно орієнтованого навчання, технологію розвитку критичного мислення, технологію проблемного та диференційованого навчання, інтерактивні технології навчання, технології розвивального навчання, інформаційно-комп’ютерні технології, проєктні технології навчання, технології формування творчої особистості, ігрові технології навчання).

Акцентовано увагу на методах стимулювання та підвищення мотивації до навчання (емоційного, пізнавального, вольового та соціального характеру) які варто використовувати під час семінарських та практичних занять з майбутніми фахівцями початкової освіти.

Доведено, що принцип студентоцентричності у процесі професійної підготовки майбутніх учителів сприяє розвитку та саморозвитку особистості майбутнього вчителя, враховуючи його індивідуальні особливості як суб’єкта пізнання та предметної діяльності у процесі застосування педагогічних технологій.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Biliakovska O. (2020) Systema zabezpechennia yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv u Respublitsi Polshcha ta v Ukraini: porivnialnyi analiz [The quality assurance system of professional training of future teachers in the Republic of Poland and Ukraine: a comparative analysis]: monohrafiia. Lviv. nats. un-t im. Ivana Franka. Lviv : LNU im. Ivana Franka. 2020. 439 с.

Bohorad M.A. (2016) Studentotsentryzm yak zasib realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni [Student-centrism as a means of implementing the competence approach in education]. Studentotsentryzm u systemi zabezpechennia yakosti osvity v ekonomichnomu universyteti: Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi nauk.-metod. konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu (Kyiv, 2-3 bereznia 2016 r.). K. : KNEU, 2016. S. 150-151. https://kneu.edu.ua/userfiles/konf_vikl/16_5175_studiocenrizm.pdf

Hula L. V. (2020) Studentotsentrovanyi pidkhid do orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv u ZVO [A student-centered approach to the organization of independent work of students at the university]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Vyp. 27. Tom 2. S. 157-161

Ilchenko A.M. (2015) Studentotsentryzm yak bazovyi pryntsyp orhanizatsii osvitnoho protsesu u vyshchii shkoli [Student-centrism as the basic principle of organizing the educational process at the university]. http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/8105?locale=uk

Kasianova L.S. & Slezenko A.O. (2016) Mistse innovatsiinykh tekhnolohii u rozvytku tvorchykh zdibnostei studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [The place of innovative technologies in the development of creative abilities of students of higher educational institutions]. Studentotsentryzm u systemi zabezpechennia yakosti osvity v ekonomichnomu universyteti: Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi nauk.-metod. konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu (Kyiv, 2-3 bereznia 2016 r.). K. : KNEU. S.191-193. https://kneu.edu.ua/userfiles/konf_vikl/16_5175_studiocenrizm.pdf

Natsionalnyi osvitnii hlosarii : vyshcha osvita [National educational glossary: higher education] / avt.-uklad. : I. Babyn, Ya. Boliubash, A. Harmash y in. ; za red. D. Tabachnyka i V. Kremenia. Kyiv : TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady», 2011. 100 s.

Pro osvitu : Zakon Ukrainy. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity [Standards and recommendations for quality assurance in the European area of higher education] (ESG). Kyiv :TOV «TsS», 2015. 32 s.

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky (vid 23 liutoho 2022 r. № 286-r) [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2022-2032]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text

Khoruzhyi H. (2016) Studentotsentryzm yak pryntsyp akademichnoi kultury [Student-centrism as a principle of academic culture]. Vyshcha shkola. № 4. S. 7–24.

Downloads


Переглядів анотації: 26

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

[1]
М. Проц, «Cтудентоцентрований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи», OD, вип. 2(41), с. 247–260, Чер 2023.

Номер

Розділ

Професійний розвиток педагогів