ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЛЮКСЕМБУРЗІ

Автор(и)

  • Tetiana Holovatenko Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра іноземних мов і методик їх навчання

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.1752

Ключові слова:

Люксембург, мультилінгвальна множинна педагогіка, мультилінгвізм, навчання другої іноземної мови, принцип строгого розділення

Анотація

У статті розкрито зміст концепту «мультилінгвізм» та проаналізовано сучасні європейські підходи до побудови мультилінгвальних освітніх програм. Здійснено аналіз основних освітніх моделей мультилінгвального середовища (за Дж. Сеноз) та виділено принципи побудови та імплементації таких програм в Університеті Люксембургу. У статті окреслено зміст основних принципів побудови мультилінгвальних освітніх програм: принцип цілеспрямованого розподілу, гнучкої конвергентності та гнучкої розмаїтості. Виділено наступні принципи імплементації мультилінгвальних програм: принцип соціальної справедливості та суспільної практики, принципи колаборативного навчання та розвитку критичного мислення. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Cenoz J. Defining Multilingualism. Annual Review of Applied Linguistics. 2013. №33. P. 3-18. URL: http://doi org/10.1017/S026719051300007X

Cenoz J., Genesee F. Beyond bilingualism. Clevedon: Multilingual Matters Ltd., 1998. P. 120.

Cenoz J., Gorter D., May S. Language awareness and multilingualism. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. 422 p. URL: http://doi.org/10.1007/978-3-319-02240-6.

Council of Europe language education policy. URL: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_EN.asp (дата звернення: 06.03.2018).

Education in a multilingual world. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf (дата звернення: 06. 03.2018).

Franceschіnі R. Multіlіngualіsm and Multіcompetence: A Conceptual Vіew. The Modern Language Journal. Toward a Multіlіngual Approach іn the Study of Multіlіngualіsm іn School Contexts. 2011. Vol. 95, № 3, p. 344-355.

Li W. Research Perspectives on Bilingualism and Multilingualism. The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2008. URL: http://doi org/10.1002/9781444301120.ch1

Luxembourg - Eurydice - European Commission. (2018). URL: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/luxembourg_en (дата звернення: 06.03.2018).

Luxembourg, U. (2018). FLSHASE. URL: https://wwwen.uni.lu/flshase (дата звернення: 01.05.2018).

Martin-Jones M., Blackledge A., Creese A. The Routledge handbook of multilingualism. London: Routledge, 2015. 575 p. URL: http://doi.org/10.4324/9780203154427.

Roberts C. A. Bilingual education program models: A framework for understanding. Bilingual Research Journal. 1995. № 19 (3-4). С. 369-378. URL: http://doi.org/10.1080/15235882.1995.10162679(1995).

Downloads


Переглядів анотації: 451

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
T. Holovatenko, «ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЛЮКСЕМБУРЗІ», OD, с. 309–320, Вер 2018.

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти