ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Автор(и)

  • Yurii Skyba НАПН України

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.0164

Ключові слова:

атестація, Велика Британія, заклад вищої освіти, науково-педагогічні працівники, професійний стандарт

Анотація

У статті з’ясовано потребу в розробленні Національної рамки професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії, що було пов’язано з необхідністю підвищення якості викладання науково-педагогічними працівниками, використання його як діагностичного інструментарію для проведення атестації та залежно від ролі яку виконує науково-педагогічний працівник розвитку його професійних компетентностей та/або покращення викладацької практики для кар’єрного зростання; розкрито еволюцію Національної рамки професійних стандартів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Великої Британії; встановлено суттєве удосконалення нової Національної рамки професійних стандартів  науково-педагогічних працівників як у цілях, так і  сферах діяльності, знаннях, професійних цінностях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баскервіль С., Маклеод Ф., Сондерс Н. Система вищої освіти у Великій Британії та міжнародні університетські зв’язки. Довідник для університетів світу. Лондон: International and Europe Unit, 2011. 52 c.

Бельмаз Я. Використання британського й американського досвіду в професійному розвитку викладачів вищої школи України. Гуманізація навчально-виховного процесу. Слов’янськ, 2011. Спецвип.7. С. 23–33.

Barnard A. Professional doctorates in the social sciences. Work Based Learning e-Journal. 2011. Vol. 2 (1). P. 259–275.

Dominelli L. Contemporary Challenges to Social Work Education in the United Kingdom. Australian Social Work. 2007. Vol. 60 (1). P. 29–45.

Littlechild B. Social Work in the UK: The Professional Debate in Relation to Values and Managerialism. Social Work Theory and Practice. Zagreb: Inter-University Center Dubrovnik, 2009. P. 239–250.

Professional standards for the accreditation of teacher preparation institutes. New York: NCA TE, 2008. 92 p.

SEDA. Professional Development Framework. Core development outcomes. URL: http://www.seda.ac.uk/pdf/11%20 SEDA% 20PDF_Core.htm (дата звернення: 27.06.2018).

SEDA. Professional Development Framework. Values or principles. URL: http://www.seda.ac.uk/pdf/11%20 SEDA% 20PDF_Principles.htm (дата звернення: 27.06.2018).

The UK professional standards framework for teaching and supporting learning in higher education. URL: https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf (дата звернення: 27.06.2018).

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education. URL: https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf (дата звернення: 27.06.2018).

Shaw I. Is Social Work Research Distinctive? Social Work Education. 2007. Vol. 26 (7). P. 659–669.

Scourfield J., Maxwell N. Social work doctoral students in the UK: a web-based survey and search of the index to theses. British Journal of Social Work. 2010. Vol. 40 (2). P. 548–566. doi: 10.1093/bjsw/bcn139.

Scourfield J. Mapping the provision of professional doctorate programmes in social work: a survey of UK universities. Cardiff : Cardiff University, 2008. Vol. 103.

Shardlow S., Leigh J., Morriss L. An audit of doctoral students in Social Work across the UK: the need for a national network. The Higher Education Academy. 2012. URL: http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/disciplines/hsc/SW-SP/An_audit_ of_doctoral_students_in_social_work_across_the_UK_Shardlow_Leigh_Morriss.pdf. (дата звернення: 27.06.2018).

References

Baskervil, S., Makleod, F., Sonders, N. (2011). Systema vyshchoi osvity u Velykii Brytanii ta mizhnarodni universytetski zviazky. Dovidnyk dlia universytetiv svitu [UK Higher Education System and International University Relations. Directory for Universities of the World]. London, Great Britain: International and Europe Unit (ukr).

Belmaz, Ya. (2011). Vykorystannia brytanskoho y amerykanskoho dosvidu v profesiinomu rozvytku vykladachiv vyshchoi shkoly Ukrainy. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu,7, 23–33(ukr).

Barnard, A. (2011). Professional doctorates in the social sciences. Work Based Learning e-Journal, Vol. 2 (1), 259–275 (eng).

Dominelli, L. (2007). Contemporary Challenges to Social Work Education in the United Kingdom. Australian Social Work, Vol. 60 (1), 29–45 (eng).

Littlechild, B. (2009). Social Work in the UK: The Professional Debate in Relation to Values and Managerialism. Social Work Theory and Practice. Zagreb, Croatia: Inter-University Center Dubrovnik, 239–250 (eng).

Professional standards for the accreditation of teacher preparation institutes (2008). New York, USA: NCA TE (eng).

SEDA. Professional Development Framework. Core development outcomes. Retrieved from http://www.seda.ac.uk/pdf/11%20 SEDA% 20PDF_Core.htm (eng).

SEDA. Professional Development Framework. Values or principles. Retrieved from http://www.seda.ac.uk/pdf/11%20 SEDA% 20PDF_Principles.htm (eng).

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education. Retrieved from https://www.heacademy.ac.uk/ukpsf (eng).

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education. Retrieved from https// www.heacademy.ac.uk/ukpsf (eng).

Shaw, I. (2007). Is Social Work Research Distinctive? Social Work Education, 26 (7), 659–669 (eng).

Scourfield, J., Maxwell, N. (2010). Social work doctoral students in the UK: a web-based survey and search of the index to theses. British Journal of Social Work, 40 (2), 548–566. doi: 10.1093/bjsw/bcn139 (eng).

Scourfield, J. (2008). Mapping the provision of professional doctorate programmes in social work: a survey of UK universities. Cardiff, Great Britain: Cardiff University, 103 (eng).

Shardlow, S., Leigh, J., Morriss, L. (2012). An audit of doctoral students in Social Work across the UK: the need for a national network. The Higher Education Academy. Retrieved from http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/disciplines/hsc/SW-SP/An_audit_of_doctoral_students_in_social_work_across_the_UK_Shardlow_Leigh_Morriss.pdf. (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 423

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
Y. Skyba, «ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ», OD, с. 283–298, Вер 2018.

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти