ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В УКРАЇНІ ТА ФЛАНДРІЇ (БЕЛЬГІЯ)

Tetiana Holovatenko

Анотація


В статті здійснений порівняльний аналіз програм підготовки майбутніх вчителів початкової школи до роботи у мультилінгвальному середовищі на прикладі Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen та Київського університету імені Бориса Грінченка; виділено та систематизовано спільні тенденції професійної підготовки на рівні змістовно-методичного забезпечення, а саме: тривалість загально-педагогічної підготовки, компетентнісно-орієнтоване навчання, інтерактивне навчання, індивідуалізація професійної траєкторії розвитку майбутнього вчителя, міжпредметна інтеграція на рівні освітньої програми, вивчення іноземних мов та методик їх навчання.


Ключові слова


вчитель початкової школи; іншомовна підготовка; компетентісно-орієнтоване навчання; міжпредметна інтеграція; мультилінгвальне середовище; мультилінгвальність; професійна підготовка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Освітньо-професійна програма 013.00.01 "Початкова освіта". URL: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_bak_opys-2018.pdf (дата звернення: 19.12.2018)

Рашкевич Ю. Національні пріоритети у сфері вищої освіти. Міжнародний інформаційний тиждень програми Еразмус+ в Україні. Київ. 2018. С. 1-11. URL: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus%20priorities.pdf (дата звернення: 10.12.2018)

A New Framework Strategy for Multilingualism. Commission of the European Communities. European Legislation. 2005. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:EN:PDF (дата звернення: 10.12.2018)

Cenoz J., Genesee F. Beyond Bilingualism. Multilingualism and Multilingual Education. Clavedon: Multilingual Matters Ltd., 1998. 288 p.

Codex Hoger Onderwijs від 27/02/2014. Дата оновлення: 30.08.2018. URL: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650 (дата звернення: 10.12.2018)

Conclusions of the European Council Meeting. European Council. Barcelona, 2002. URL: https://www.scilt.org.uk/Portals/24/EuropeanCouncil_2002_Conclusions(Barcelona).pdf (дата звернення: 10.12.2018)

De Belgische Grondwet від 17/02/1994. Дата оновлення: 22/08/2012. URL: http://www.webcitation.org/6Hh0VWe9E (дата звернення: 10.12.2018)

Education and Training 2020: Council conclusions of 12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’) від 28.05.2009. 2009/C 119/02. Official Journal of the European Union. 2009. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN (дата звернення: 10.12.2018)

Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD. 2016. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/belgium_eag-2016-43-en#page1 (дата звернення: 10.12.2018)

Informatiefolder Instaptoets Lerarenopleiding. URL: http://www.vlaamsehogescholenraad.be/documenten/Publicaties/vlhora_folderINSTAP_18-19.pdf (дата звернення: 10.12.2018)

ISCED 2011. UNESCO. 2011. URL: http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced (дата звернення: 10.12.2018)

Key Data on Teaching Languages at School in Europe. Commission/EACEA/Eurydice. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. DOI:10.2797/839825

Lager Onderwijs en training. Taal Bouwstenen 1. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120291&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

Lager Ondewijs. URL: https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs (дата звернення: 18.12.2018)

McKenzie Ph., Emery H., Santiago P., Sliwka A. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. The Flemish Community of Belgium.OECD, 2004. URL: https://www.oecd.org/fr/belgique/32023762.pdf (дата звернення: 10.12.2018)

Onderwijs en training. Didactiek Frans als vreemde taal 2. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120267&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

Onderwijs en training. Let op, letters 2. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120272&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

Onderwijs en Training. Taal in zicht 3. URL: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120300&b=5&c=1 (дата звернення: 18.12.2018)

References

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Lager Onderwijs en training. Taal Bouwstenen 1. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120291&b=5&c=1 (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Lager Ondewijs. Retrieved from: https://www.ap.be/opleiding/lager-onderwijs (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Onderwijs en training. Didactiek Frans als vreemde taal 2. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120267&b=5&c=1 (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Onderwijs en training. Let op, letters 2. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120272&b=5&c=1 (nl)

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. (2018). Onderwijs en Training. Taal in zicht 3. Retrieved from: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=120300&b=5&c=1 (nl)

Borys Grinchenko Kyiv University. (2018). Osvitno-profesiina prohrama 013.00.01 "Pochatkova osvita" [Educational and Professional programme 013.00.01 «Primary Education»]. Retrieved from: http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_bak_opys-2018.pdf (ukr)

Cenoz, J., & Genesee, F. (1998). Beyond Bilingualism. Multilingualism and Multilingual Education. Clavedon: Multilingual Matters Ltd (eng)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. (2005). A New Framework Strategy for Multilingualism. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0596:FIN:EN:PDF (eng)

Council of the European Union. (2009). Education and Training 2020. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN (eng)

De Belgische Grondwet. (1994). Retrieved from: http://www.webcitation.org/6Hh0VWe9E (nl)

European Commission/EACEA/Eurydice. (2017). Key Data on Teaching Languages at School in Europe (2017). Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/839825 (eng)

European Council (2002). Conclusions of the European Council Meeting, Barcelona. Retrieved from: https://www.scilt.org.uk/Portals/24/EuropeanCouncil_2002_Conclusions(Barcelona).pdf (eng)

Flemish Ministry of Education and Training. (n.d.). Codex Hoger Onderwijs. Retrieved from: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650 (nl)

McKenzie, Ph., Emery, H., Santiago, P., Sliwka, A. (2004). Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. The Flemish Community of Belgium . Retrieved from: https://www.oecd.org/fr/belgique/32023762.pdf (eng)

OECD. (2016). Education at a Glance 2016: OECD Indicators. Retrieved from: https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2016/belgium_eag-2016-43-en#page1 (eng)

UNESCO. (2011). ISCED 2011. Retrieved from: http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced (eng)

Vlaamse Hogescholenraad. (n.d.). Informatiefolder Instaptoets Lerarenopleiding. Retrieved from: http://www.vlaamsehogescholenraad.be/documenten/Publicaties/vlhora_folderINSTAP_18-19.pdf (nl)

Rashkevych, Yu. (2018). Mizhnarodnyi informatsiinyi tyzhden prohramy Erazmus+ v Ukraini. Natsionalni priorytety u sferi vyshchoi osvity [International Informational Week of Erasmus+ Programme. National priorities in higher education], (p. 1-11). Kyiv. Retrieved from: http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/infodays/Erasmus%20priorities.pdf (ukr)
DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.241258

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.