Активізація творчої діяльності студентів на заняттях з хорового диригування

Автор(и)

  • Лариса Теряєва Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0002-9906-8560

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.347

Ключові слова:

активізація, діяльність, здібності, інноваційні принципи, міждисциплінарний зв'язок, методи, творчість, хорове диригування

Анотація

Формування творчої особистості на сучасному інноваційному етапі набуває особливої актуальності. Тому, при підготовці фахівців,  важливим  стає пошук та використання викладачами ефективних форм і методів комп’ютерних технологій з метою підвищення рівня навчання, активізації творчої діяльності студентів та професійної підготовки майбутніх випускників. Важливим завданням мистецької освіти є музичний та творчий розвиток фахівців на основі міждисциплінарних зв’язків.

 Метою даної статті є цілеспрямований  пошук і добір принципів та методів навчання, які сприяють підвищенню професійної компетентності, фаховому вдосконаленню, активізації творчої діяльності студентів,  розвитку їх творчого мислення, уяви  та фантазії.

У статті висвітлено особливості занять з хорового диригування на основі таких принципів, як принцип індивідуального підходу, міждисциплінарних зв’язків та інтерактивного навчання.

Для творчого розвитку студентів досліджено використання  таких методів  навчання, як: метод моделювання художньо-творчого процесу; інтонаційно-стильового досягнення музики; пізнавальної діяльності; «живого» виконання; проблемно-пошуковий; створення композицій тощо.

Ефективним при підготовці конкурентоспроможних фахівців є застосування у навчальному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і музичних комп'ютерних програм.

У даній  статті запропоновано також музично-творчі ігри, які мають на меті активізувати увагу та мислення майбутніх фахівців, сприяти власній інтерпретації хорових творів.

Під час проведення ігор студентам дана можливість продемонструвати  з листа виразну гру хорової партитури на фортепіано, показати свою здатність до інтерпретації  та аранжування хорових творів; створення власних вокально-хорових вправ та шкільних пісень

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Теряєва, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

канд. пед. наук, викладач циклової комісії музики і хореографії, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка, проспект Ю. Гагаріна, 16, м. Київ, Україна

Посилання

Kovalenko, I. H. (2008). Metodyka formuvannya profesiyno-osobystisnykh yakostey maybutnikh uchyteliv muzyky v protsesi vyvchennya dyryhent•sʹko-khorovykh dystsyplin. (Dys. kand. ped. Nauk : 13.00.02). NPU im. M. Drahomanova [Methodology of formation of professional and personal qualities of future music teachers in the process of studying conducting and choral disciplines].

Lazaryev, M. O. (1995). Osnovy pedahohichnoyi tvorchosti: navch. posibnyk dlya ped. in-t. [Basics of pedagogical creativity]. Mriya LTD.

Mykhas’kova, M. A. (2007). Formuvannya fakhovoyi kompetentnosti maybutnikh vchyteliv muzyky. (Аvtoref. dys. kand. ped. Nauk : 13.00.02). [Formation of professional competence of future music teachers].

Oleksyuk, O. M. (2013). Muzychna pedahohika: navch. posibnyk. [Musical pedagogy]. Kyyiv. un-t im. B. Hrinchenka.

Orlov, V. F. (2004). Teoretychni ta metodychni zasady profesiynoho stanovlennya maybutnikh uchyteliv mystetsʹkykh dystsyplin. (Аvtoref. dys. doktora ped. Nauk : 13.00.04). [Theoretical and methodical principles of professional formation of future teachers of art disciplines]. Kyiv.

Prikhodko, V. M. (2002). Vprovadzhennya novitnikh tekhnolohiy u vishchiy shkoli [Implementation of the latest technologies in higher education]. Postmetodika, 2/3, 115–118.

Teryayeva, L. A. (2019). Zastosuvannya muzykal'nykh informatsionnykh tekhnologíy pri vívchenní navchal'noí̈ distsipliny «Khorove diriguvannya» [The use of musical information technologies in the study of the educational discipline "Choir Conducting"]. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.272285

Teryayeva, L. A. (2020). Otsinyuvannya efektyvnosti zastosuvannya metodiv, form, vydiv ta zasobiv navchannya na zanyattyakh z khorovoho dyryhuvannya [Evaluation of the effectiveness of the application of methods, forms, types and means of teaching in choral conducting classes]. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.3

Tsidilo, I. M. (2006). Vplyv IKT-kompetentnosti pedahoha na yspolʹzovanye innovatsiynikh tekhnolohiy u navchalʹnomu protsesi [The influence of the teacher's ICT competence on the use of innovative technologies in the educational process]. Profesiyni kompetentsiyi ta kompetentnosti vchytelya : materialy rehion. nauk.-prakt. seminaru. Ternopil. TNPU im. V. Hnatyuka Ternopil, 44–47.

Lebler, D. (2008). Popular music pedagogy: peer learning in practice. Music Education Research, 10(2), 193–213. https://doi.org/10.1080/14613800802079056

Downloads


Переглядів анотації: 52

Опубліковано

2022-12-10

Як цитувати

[1]
Л. Теряєва, «Активізація творчої діяльності студентів на заняттях з хорового диригування», OD, вип. 3-4, с. 107–116, Груд 2022.

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти