УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ОСНОВА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олександр Горбань Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2321-5963

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.4

Ключові слова:

знання, вища освіта, університет, якість вищої освіти, управління вищою освітою, культура управління

Анотація

У статті досліджується актуалізація проблеми процесу управління знаннями, що зумовлена необхідністю мобілізації наукової діяльності, практичного впровадження наукових результатів та підвищення якості вищої освіти. В новітніх умовах пандемічної кризи відбуваються суттєві зміни в організації культури управління знаннями та підвищення якості в сучасній системі вищої освіти. На перший план виходить ефективність дистанційного навчання та дистанційної організації вищої освіти. Це зумовлює необхідність вдосконалення моделей управління вищими навчальними закладами та зміни функцій ключових суб’єктів моделей управління. Досягнуто висновків про те, що сучасне управління знаннями в системі вищої освіти не може обмежуватися процесом створення знань, обміну знаннями та їх впровадження. Наразі система вищої освіти стикається з необхідністю вирішити проблему впливу культури управління знаннями на результати діяльності індивіда, групи та організації з метою покращення якості освіти. Культура управління знаннями тісно пов’язана з організаційною культурою вищих навчальних закладів. В межах системи вищої освіти можна спостерігати різну динаміку розвитку та взаємозв’язок між організаційною та інформаційною культурою. Цілі менеджменту якості в управлінні вищою освітою зазвичай виконуються низкою невеликих додаткових проєктів. Філософія загального управління якістю за своєю суттю є масштабною, надихаючою та всебічною, але її практичне впровадження здійснюється поетапно та послідовно. Результативні та довговічні зміни базуються на значній серії невеликих та досяжних проєктів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Горбань, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б, м. Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Огнев’юк В. О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта. Неперервна професійна освіта, № 1-2, 2013. С. 6-11.

Горбань О. В. Феномен освіти в транзитивному суспільстві. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, № 3 (44). Серія: Філософія освіти, 2015. С. 14-17.

Horban O., Kuprii T., Martych R., Panasiuk L. Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience. Scientific Bulletin of National Mining University, № 2, 2020. р. 126-130. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/126.

Tan B.-S. In search of the link between organizational culture and performance: A review from the conclusion validity perspective. Leadership & Organization Development Journal, 40 (3), 2019. р. 356-368. https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2018-0238.

Reinhardt M. S., Ríos B., Tello C. P., González Navarro F., & Campbell Ramírez H. (2020). A knowledge management approach to promote an energy culture in higher education. Knowledge Management Research & Practice, 18 (4), 2019. р. 424-438. https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1701962.

Purcell W. M., & Chahine T. Leadership and governance frameworks driving transformational change in an entrepreneurial UK university. Leadership & Organization Development Journal, 40(5), р. 612-623. https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2018-0280.

Mysirlaki S., & Paraskeva F. Emotional intelligence and transformational leadership in virtual teams: lessons from MMOGs. Leadership & Organization Development Journal, 41(4), 2020. р. 551-566. https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2019-0035.

Brown M. E., Rizzuto T., & Singh P. Strategic compatibility, collaboration and collective impact for community change. Leadership & Organization Development Journal, 40(4), 2019. р. 421-434. https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2018-0180.

Sarka P., Heisig P., Caldwell N. H. M. Maier, A. M., & Ipsen, C. Future research on information technology in knowledge management. Knowledge and Process Management, 26, 2019. р. 277-296. https://doi.org/10.1002/kpm.1601.

Horban, O. Martych R., Maletska M. (2019). Phenomenon of videogame culture in modern society. Studia Warminskie, № 56, р. 123-136. https://doi.org/10.31648/sw.4314.

Horban O., Maletska M. Videogames as means of increasing students motivation. The Modern Higher Education Review, № 4, 2019. р. 66-74. https://doi.org/10.28925/2518-7635.2019.4.8.

Rese A., Kopplin C.S., & Nielebock C. Factors influencing members’ knowledge sharing and creative performance in coworking spaces. Journal of Knowledge Management, 24(9), 2020. р. 2327-2354. https://doi.org/10.1108/JKM-04-2020-0243.

Horban O., Kravchenko O., Martych R., & Yukhymenko, N. The regulatory functions of education in behavioral models. Scientific Bulletin of National Mining University, (3), 2019. р. 152-157. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-3/23

Sallis E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). Routledge.

Hickman L., & Akdere M. Stakeholder Theory: Implications for Total Quality Management in Higher Education. In Eighth International Conference on Lean Six Sigma: Leading the Future of Lean and Six Sigma Research Methodologies, 2017. https://doi.org/10.5703/1288284316381.

Ohneviuk V. O. (2013). Bahatomirna liudyna. Epokha transformatsii. Osvita [Multidimensional man. The era of transformations. Education]. Neperervna profesiina osvita, 1-2, s. 6-11.

Horban, O. V. (2015). Fenomen osvity v tranzytyvnomu suspilstvi [The phenomenon of education in a transitive society]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 3 (44). Seriia: Filosofiia osvity, s. 14-17.

Horban, O., Kuprii, T., Martych, R., Panasiuk, L. (2020). Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience. Scientific Bulletin of National Mining University, 2, р. 126-130. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/126.

Tan, B.-S. (2019). In search of the link between organizational culture and performance: A review from the conclusion validity perspective. Leadership & Organization Development Journal, 40 (3), р. 356-368. https://doi.org/10.1108/LODJ-06-2018-0238.

Reinhardt, M. S., Ríos, B., Tello, C. P., González Navarro, F., & Campbell Ramírez H. (2020). A knowledge management approach to promote an energy culture in higher education. Knowledge Management Research & Practice, 18 (4), р. 424-438. https://doi.org/10.1080/14778238.2019.1701962.

Purcell, W. M., & Chahine T. (2019). Leadership and governance frameworks driving transformational change in an entrepreneurial UK university. Leadership & Organization Development Journal, 40(5), р. 612-623. https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2018-0280.

Mysirlaki, S., & Paraskeva, F. (2020). Emotional intelligence and transformational leadership in virtual teams: lessons from MMOGs. Leadership & Organization Development Journal, 41(4), р. 551-566. https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2019-0035.

Brown, M. E., Rizzuto, T., & Singh, P. (2019). Strategic compatibility, collaboration and collective impact for community change. Leadership & Organization Development Journal, 40(4), р. 421-434. https://doi.org/10.1108/LODJ-05-2018-0180.

Sarka, P., Heisig, P., Caldwell, N. H. M., Maier, A. M., & Ipsen, C. (2019). Future research on information technology in knowledge management. Knowledge and Process Management, 26, р. 277-296. https://doi.org/10.1002/kpm.1601.

Horban, O., Martych, R., Maletska, M. (2019). Phenomenon of videogame culture in modern society. Studia Warminskie, 56, р. 123-136. https://doi.org/10.31648/sw.4314.

Horban, O., Maletska, M. (2019). Videogames as means of increasing students motivation. The Modern Higher Education Review, 4, р. 66-74. https://doi.org/10.28925/2518-7635.2019.4.8.

Rese, A., Kopplin, C.S., & Nielebock, C. (2020). Factors influencing members’ knowledge sharing and creative performance in coworking spaces. Journal of Knowledge Management, 24(9), р. 2327-2354. https://doi.org/10.1108/JKM-04-2020-0243.

Horban, O., Kravchenko, O., Martych, R., & Yukhymenko, N. (2019). The regulatory functions of education in behavioral models. Scientific Bulletin of National Mining University, (3), р. 152-157. https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-3/23

Sallis, E. (2014). Total Quality Management in Education (3rd ed.). Routledge.

Hickman, L., & Akdere, M. (2017). Stakeholder Theory: Implications for Total Quality Management in Higher Education. In Eighth International Conference on Lean Six Sigma: Leading the Future of Lean and Six Sigma Research Methodologies. https://doi.org/10.5703/1288284316381.

Downloads


Переглядів анотації: 317

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
О. Горбань, «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ОСНОВА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ», OD, вип. 33, вип. 2, с. 45–59, Чер 2021.

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою