РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ- МАГІСТРАНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ»

Автор(и)

  • Наталія Кошарна Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4841-6219

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.2

Ключові слова:

англійська мова, іноземна мова, критичне мислення, навичка, магістерський освітній рівень, педагогічні спеціальності, підготовка вчителя

Анотація

Стаття присвячена питанню розвитку навичок критичного мислення студентів педагогічних спеціальностей у змісту дисципліни «Професійне спілкування іноземною мовою». З’ясовано, що розвиток критичного мислення майбутніх педагогів безпосередньо залежать від розвитку навичок спілкування у сфері професійної діяльності. Сучасні вимоги до підготовки магістра потребують від нього перш за все бути плідним учасником міжкультурної комунікації і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела, вміти аналізувати та синтезувати її з подальшим застосуванням у сфері професійної діяльності. Акцентовано увагу на потребі застосування інтегрованого підходу (мовний і фаховий) в опануванні професійним спілкуванням іноземною мовою (англійською), що дозволяє майбутньому педагогу навчитися спілкуватися англійською мовою в професійно-педагогічній, суспільній, та особистісній сферах діяльності; сформувати критичний стиль мислення, для якого характерні відкритість, гнучкість, рефлексивність, усвідомлення внутрішньої багатозначності позицій і точок зору, альтернативності прийнятих рішень; розвинути такі базові якості особистості як комунікабельність, креативність, мобільність, самостійність, відповідальність за власний вибір і результати своєї діяльності. Виокремлено технології, які позитивно впливають на розвиток навичок критичного мислення студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей. Доведено, що важливість співвіднесення, порівняння, перевірка отриманої інформації або її пошук інформації призводять до професійно коректного іншомовного спілкування; систематизують знання за вивченою темою, розширюють словниковий запас, вдосконалюють та активізують навички вживання в мовленні слів професійного дискурсу, розвивають критичне мислення та творчі здібності майбутніх педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Кошарна, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 м. Київ, Україна

завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту

Посилання

• Cambrige University (1994). David Marsh. https://www.cambridge.org/dj/cambridgeenglish/authors/david-marsh.

• Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction («The Delphi Report» Committee on Pre-College Philosophy), ERIC Doc. No. ED 315 423. https://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/CT-Expert-Report.pdf.

• Facione, P. A. (2020). Advancing Thinking Worldwide – Critical Thinking: What It is and Why it Counts. https://www.insightassessment.com/wp-content/uploads/ia/pdf/whatwhy.pdf.

• Kosharna, N., Sytnyk, O. & Labunets, Yu. (2019). Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Proceedings of the 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). Atlantis Press, 318, 238–239. 10.2991/icseal-19.2019.46.

• Kotenko, O. & Holovatenko, T. (2020). Models of foreign language primary school teacher training in the EU. Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect. Baltija Publishing, 92–114. 10.30525/978-9934-588-38-9-5.

• Vaskivska, H., Palamar, S. & Poriadchenko, L. (2019). Psycholinguistic aspects of formation of culture of dialogical communication. Psycholinguistics. Series: Phylology, 26 (2), 11–26. 10.31470/2309-1797-2019-26-2-11-26.

• Bulvinska, O. (2019). Suchasni metody navchannsa i vykladannia na osnovi doslidzhennia: zarubizhnyi dosvid [Modern methods of research-based teaching and learning: foreign experience]. Osvitolohichnyy dyskurs, 1–2 (24–25), 83–103. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.83103.

• Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka (2018). Osvitno-profesiina prohrama 012.00.01 «Doshkilna osvita» [Borys Grinchenko Kyiv University. Educational program 012.00.01 «Presschool education»]. https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/do_mag_opys-2018.pdf.

• Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka (2018). Osvitno-profesiina prohrama 013.00.01 «Pochatkova osvita» [Borys Grinchenko Kyiv University. Educational program 013.00.01 «Primary education»]. https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_mag_opys-2018.pdf.

• Petryk, L. (2017). Rozvytok krytychnoho myslennia maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly zasobamy media [Development of future primary school teachers’ critical thinking through the media]. Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka, 4, 84–90. https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.8490.

• Solomakha, A. (2020. Zastosuvannia tsyfrovykh tekhnolohiy dlya formuvannia inshomovnoyi hramatychnoyi kompetentsiyi u protsesi rannoho navchannia inozemnykh mov (na prykladi nimetskoyi movy) [Application of digital technologies for formation of foreign language grammar competence in the process of early learning foreign languages (in the example of the German language)]. Open educational e-environment of modern University, 8, 121–135 10.28925/2414-0325.2020.8.11

Література

• Cambrige University. 1994. David Marsh. URL: https://www.cambridge.org/dj/cambridgeenglish/authors/david-marsh (дата звернення:.

• Facione P. A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction («The Delphi Report» Committee on Pre-College Philosophy). 1990. ERIC Doc. No. ED 315 423. URL: https://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/CT-Expert-Report.pdf (дата звернення:. 04.03.2020)

• Facione P. A. Advancing Thinking Worldwide – Critical Thinking: What It is and Why it Counts. 2020. URL: https://www.insightassessment.com/wp-content/uploads/ia/pdf/whatwhy.pdf (дата звернення:. 04.03.2020)

• Kosharna N., Sytnyk O. & Labunets Yu. (2019). Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Proceedings of the 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). Atlantis Press. № 318. Р. 238–239. DOI: 10.2991/icseal-19.2019.46.

• Kotenko O. & Holovatenko T. (2020). Models of foreign language primary school teacher training in the EU. Innovative Scientific Researches: European Development Trends and Regional Aspect. Riga: Baltija Publishing. Р. 92–114. DOI: 10.30525/978-9934-588-38-9-5.

• Vaskivska H., Palamar S. & Poriadchenko L. (2019). Psycholinguistic aspects of formation of culture of dialogical communication. Psycholinguistics. Series: Phylology, 26 (2), 11–26. DOI: 10.31470/2309-1797-2019-26-2-11-26.

• Бульвінська O. Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід. Освітологічний дискурс. 2019. № 1–2 (24–25). С. 83–103. DOI: https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.1-2.83103.

• Київський університет імені Бориса Грінченка. Освітньо-професійна програма 012.00.01 «Дошкільна освіта». 2018. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/do_mag_opys-2018.pdf (дата звернення:. 04.03.2020)

• Київський університет імені Бориса Грінченка. Освітньо-професійна програма 013.00.01 «Початкова освіта». 2018. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_mag_opys-2018.pdf (дата звернення:. 04.03.2020)

• Петрик Л. Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа. Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. № 4. С. 84–90. DOI: https://doi.org/10.28925/2078-1687.2017.4.8490.

• Соломаха А. Застосування цифрових технологій для формування іншомовної граматичної компетенції у процесі раннього навчання іноземних мов (на прикладі німецької мови). Open educational e-environment of modern University. 2020. № 8. С. 121–135. DOI: 10.28925/2414-0325.2020.8.11

Downloads


Переглядів анотації: 224

Опубліковано

2020-06-01

Як цитувати

[1]
N. Kosharna, «РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ- МАГІСТРАНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ ‘ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ’», OD, вип. 2 (29), с. 14–25, Чер 2020.

Номер

Розділ

Соціокультурологічні засади сучасної освіти