СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Наталія Кошарна Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4841-6219

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.10

Ключові слова:

європейський досвід, партнерська школа, педагогічні спеціальності, практична підготовка, знання технологій

Анотація

Стаття присвячена питанню необхідності вивчення сучасного європейського досвіду практичної підготовки вчителів. Дослідження наукових робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників показує, що ефективність підготовки майбутніх учителів до їх практичної діяльності безпосередньо залежить від всіх рівнів, а саме: освітньої політики і підтримки держави, законодавчої основи у сфері педагогічної підготовки, сучасних програм базової підготовки вчителів, внутрішньої мотивації стати вчителем. Вказано на необхідність застосування комплексного підходу до формування готовності студентів до педагогічної професії. Оскільки ми говоримо про європейський досвід, особливу увагу приділено вивченню та аналізу нормативної законодавчої європейської бази, що допомагає визначити нові стратегії розвитку системи практичної підготовки вчителів, вибудовує рекомендації щодо ефективності впровадження інноваційних методів та технологій в процес підготовки вчителів. У процесі практичної підготовки особливу роль відіграє партнерська школа як практична база підготовки вчителів. Засвоєні студентами теоретичні знання мають бути практично і системно застосовані у партнерській школі, що забезпечить практичну професійну підготовку майбутнього педагога. Доведено, що на педагогічну практику покладають ключові завдання у підготовці педагогів. Аналізуючи досвід окремих країн у питанні практичної підготовки, варто взяти до уваги соціальний та педагогічний виміри, які регламентують діяльність педагога. Соціальний вимір регламентує відповідальність педагога перед суспільством за виховання кожної конкретно взятої дитини, виконання першочергово завдання вчителя – здійснення турботи про учнів. Педагогічний вимір регламентує дидактичну діяльність педагога, у межах якої відбувається реалізація цілей освіти. Організація практичної підготовки майбутніх педагогів з урахуванням зазначених вище вимірів обумовлює її значущість як вагомого чинника формування фахівця для всіх ланок освіти. Окрім того, важливим маркером є необхідність формування якостей, необхідних для практичної підготовки майбутнього вчителя. Студентів навчають розвивати такі педагогічні характеристики як гнучкість, рефлексивність, педагогічна професійна комунікація, здатність приймати альтернативні рішення, і, крім того, студентам допомагають сформувати такі риси особистості як товариськість, креативність, мобільність, незалежність, відповідальність за свою поведінку. особистий вибір, рішення і результати діяльності вчителів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Кошарна, Київський університет імені Бориса Грінченка, бул. І. Шамо, 18/2, 02154 м. Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту

Посилання

• Altun, T. (2019). INSET (In-Service Education and Training) and Professional Development of Teachers: A Comparison of British and Turkish Cases. US-China Education Review, A 6, 846-858. URL: https://www.academia.edu/4711609/INSET_In_Service_Education_and_Training_and_Professional_Development_of_Teachers_A_Comparison_of_British_and_Turkish_Cases (eng)

• Council of the European Union (2018). Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Interinstitutional File: 2018/0008. 29. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9009_2018_INIT&from=EN (eng)

• Cox, S., Graham, Ch.R. (2009). Diagramming TPACK in Practice: Using an Elaborated Model of the TPACK Framework to Analyze and Depict Teacher Knowledge. TechTrends. 53(5). Article 60. DOI:10.1007/s11528-009-0327-1 (eng)

• Educational Research and Innovation Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession (2017). Edited by Guerriero Sonia. 278. URL: http://www.oecdteacherready.org/resources/ (eng)

• ETUCE. Teacher Education in Europe: policy paper (2008). URL: https://www.researchgate.net/publication/325271454_Teacher_Education_Policy_and_Practice_in_Europe_Challenges_and_Opportunities

• European Commission (2013). Study on Policy Measures to improve the Attractiveness of the Teaching Profession in Europe: Final Report. Vol. 2. 400. URL: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession2_en.pdf (eng)

• European Commission: Educating and Training (2015). Strengthening teaching in Europe. New evidence from teachers compiled by Eurydice and CRELL, June 2015. URL: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/policy/teaching-profession-practices_en.pdf (eng)

• European Commission (2015). Shaping career-long perspectives on teaching: A guide on policies to improve Initial Teacher EducationEducation & Training 2020 - Schools Policy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 87. URL:https://www.schooleducationgateway.eu/downloads/files/Shaping%20career-long%20perspectives%20on%20teaching.pdf (eng)

• European Commission (2020). The importance of professional development for teachers and school leaders. URL: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession2_en.pdf (eng)

• Holmberg, O. (2006). Students’ Identification Levels: Handbookfor teachers and Students. Malmo. 25. (eng)

• Kosharna N., Zhuravlova L., Nieliepova A., Sidorova I., Lopatynska N. Professional training of primary school teachers (experience of Great Britain, Sweden) / Applied Linguistics Research Journal (İstanbul (Turkey), 2020. - 4 (9). – P. 159-173. DOI: 10.14744/alrj.2020.82712 (eng)

• Kotenko, O., Kosharna, N., Holovatenko, T. (2020). Pre-service Primary School Teacher’s Foreign Language Training by Means of Using Innovative Technologies. International Perspectives on Creativity in the Foreign language Сlassrooms /edited by Papadopoulos, I., Griva, E. and Theodotou, E. New York: Nova Press Publishing. Chapter 11, 257-280. ISBN: 978-1-53618-085-5 (eng)

• Organisation for Economic Co-operation and Development. Initial Teacher Preparation study: Glossary (2018). URL: http://www.oecdteacherready.org/resources/ (eng)

• McCrory, R. (2008). Science, technology, and teaching: The topic-specific challenges of TPCK in science. Handbook of technological pedagogical content nowledge (TPCK) for educators (AACTE Committee on Innovation and Technology (Ed.),) (pp. 193-206). New York: Routledge URL: https://www.punyamishra.com/wp-content/uploads/2008/05/koehler_mishra_08.pdf (eng)

• Palamar, S.P. (2018). Kompetentnisnyy pidkhid yak metodolohichnyy oriyentyr modernizatsiyi suchasnoyi osvity [Competence approach as a methodological landmark of modernization of modern education]. Educological Discourse, 1 – 2 (20– 21), 267 – 278. DOI: 10.28925/2312-5829.2018.1-2.77621 (ukr).

• Palamar, S.P., Nazarenko, L.A., Vaskivska, H.O., Nezhyva, L.L., Golota, N.N., Zhelanova, V.V. (2020). Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect. Wiadomości Lekarskie. 2020. LXXIII (12). 2657-2664. ISSN 0043-5147. (eng)

• Petryk, L. (2020). Interaktyvne navchalʹne seredovyshche protsesu inshomovnoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly [An interactive educarional environment of the process of future primary school teachers` foreign language training]. Innovative pedagogy. Issue 25, Volumes 2. 138-142. (ukr).

• Solomakha, A. (2018). Zmishane navchannya studentiv-mahistrantiv za spetsialʹnisttyu «metodyka rannʹoho navchannya ditey inozemniy movi»: dosvid Nimechchyny [Blended learning of master students for the specialty «Methods of early learning of foreign languages»: experience of Germany] Pedahohichnyy protses: teoriya i praktyka, 4 (59), 136-140 (ukr).

• Strengthening teaching in Europe: New evidence from teachers compiled by Eurydice and CRELL (2015). URL: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/policy/teaching-profession-practices_en.pdf (eng)

• Shulman, L. Knowledge and teacher foundations of the New Reform (1987). Harvard Educational Review. Vol. 57 (1): 1–23. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411 (eng)

• Terletska, L. (2020). Modern technologies of teaching English language of students of pedagogical specialties. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh. Vol. 3 (69). 129-132. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.69-3.26 (eng)

• Vägledning till dina studier på lärarprogrammet. – Malmö högskola: lärarutbildningen, 2005. – 10 p. (swedish)

• Yuzkiv, H., Ivanenko, I., Marchenko, N., Kosharna, N., Medvid, N. (2020). Innovative Methods in Language Disciplines During Profile Training Implementation / International Journal of Higher Education 9(7):230 DOI: 10.5430/ijhe.v9n7p230 (eng)

Downloads


Переглядів анотації: 130

Опубліковано

2021-02-26

Як цитувати

[1]
N. Kosharna, «СУЧАСНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ», OD, вип. 32, вип. 1, с. 143–155, Лют 2021.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки