ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Oksana M. Glushak "Київський університет імені Бориса Грінченка"

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2016.2.10614

Анотація

У статті розкрито особливості формування інформатичної компетентності бакалаврів філології у процесі навчання інформатичних дисциплін. Проаналізовано поняття «інформаційна компетентність», «інформатична компетентність». Визначено компоненти інформатичної компетентності в контексті функціонально-діяльнісного поля бакалавра з філології. У результаті дослідження визначено, що у процесі формування інформатичної компетентності у бакалаврів з філології необхідно зосередити увагу на: системи особистісно-значущих поглядів, які визначають потребу з отримання, опрацювання та передачі інформаційних даних, застосування ІКТ на етапі навчання й майбутній професійні діяльності; системи знань, умінь та навичок з технічної, системної, програмної складової ІКТ; комплексу умінь та навичок студентів для роботи з інформаційними даними, застосування засобів ІКТ у навчальній та професійній діяльності; самодіагностиці результативності своєї діяльності під час навчання й у процесі професійної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bodnenko D. The Role of Informatization in the Change of Higher School Tasks: the Impact on the Professional Teacher Competences/ D. Bodnenko // ICTERI. – 2013. – Р. 281–287.

Бобрицька В. І. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно–комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / В. І. Бобрицька, С. М. Процька // Вісник Житомирського університету. – 2013. – С. 34–37.

Глушак О. М. Застосування мережевих технологій в навчально-виховному процесі ВНЗ / О. М. Глушак // Інформаційні технології і засоби навчання.– 2013. – Том 37 (№ 5). – С. 81–88.

Карташова Л. А. Формування ІТ–готовності як нової якісної характеристики учителя суспільно–гуманітарних дисциплін [Електронний ресурс] / Л. А. Карташова // Педагогічний дискурс. – 2010. – Вип. 8. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2010_8/kartashova.pdf.

Литвинова С. Г. Формування інформаційно–комунікаційної компетентності (ІКК) вчителів предметників [Електронний ресурс] / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – № 1 (5). Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/e–journals/ITZN/em5/emg.html.

Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навчальний посібник / Н. В. Морзе. – К. : Навчальна книга, 2003. – Ч.1.Загальна методика навчання інформатики. – 254 с.

Пєтухова Л. Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб'єктної дидактики): Навчально–методичний посібник / Л. Є. Пєтухова. – Херсон : Херсонський державний університет, 2010. – 524 с.

Сисоєва С. О. Вища освіта України реалії сучасного розвитку / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко – К. : ВД ЕКМО, 2011. – 368 с.

Downloads


Переглядів анотації: 426

Опубліковано

2016-06-14

Як цитувати

[1]
O. M. Glushak, «ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ФІЛОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ», OD, вип. 2(14), с. 106–114, Чер 2016.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти