ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Алла Дурдас Державний торговельно-економічний університет вул. Кіото, 19, 02000 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6456-6108
  • Тетяна Кравчук Державний торговельно-економічний університет вул. Кіото, 19, 02000 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-0171-8271

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.110

Ключові слова:

вища освіта, якість, оцінка, оцінка якості вищої освіти, міжнародний дискурс

Анотація

У статті аналізується поняття якості вищої освіти, яке є одним із центральних у сучасному науковому дискурсі. Зазначено наявність різних підходів вчених, експертів та викладачів до визначення поняття «якість вищої освіти» та поглядів на оцінку якості вищої освіти; пріоритетність забезпечення ефективної, доступної та якісної освіти через лібералізацію вищої освіти та, як результат, посилення автономії закладів вищої освіти та їхньої соціальної відповідальності. Зауважено сприйняття високоякісної вищої освіти світовим співтовариством як інструмент соціального, культурного та економічного зростання; наявність суттєвих трансформацій у понятті культури якості: від традиційного розуміння як обов’язкової складової інституційної академічної культури закладу вищої освіти до усвідомлення суспільством фундаментальної ролі вищої освіти у формуванні корпоративної культури закладу вищої освіти. Якість вищої освіти зазначено головною метою державної системи забезпечення якості вищої освіти – надання громадянам якісних освітніх послуг; стимулювання розвитку закладів вищої освіти та освітніх програм шляхом безперервного управління процесом забезпечення якості; забезпечення інтегрування вищої освіти у глобальну систему освіти; створення умов для конкуренції української вищої освіти на світовому та європейському ринках освітніх послуг. З іншого боку, якість вищої освіти розглядається як сукупність якостей особистості з вищою освітою, яка відображає її професійну компетентність, ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і визначає здатність вищої освіти задовольняти як особистісні духовні, так і матеріальні. потреби, а також потреби суспільства. У статті наголошено на тому, що основним критерієм якості освіти є ступінь задоволення потреб особистості та суспільства, відповідність потребам особистості, роботодавців та суспільства, тому результати освіти можуть оцінюватися різними суб’єктами (студентами, батьками, викладачами, роботодавцями тощо) за різними критеріями, на різних рівнях, а це актуалізує проблему підходів до технологій моніторингу та управління якістю вищої освіти. Якість вищої освіти розглядається як комплексна характеристика, що відображає спектр і рівень освітніх послуг, що надаються системою освіти відповідно до інтересів особи, суспільства та держави. Незважаючи на те, що ця тема широко обговорюється вченими, викладачами та фахівцями в інших галузях, серед викладачів та науковців не існує єдиної думки щодо трактування поняття якості вищої освіти, що підкреслює необхідність та актуальність досліджень у цьому напрямку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Avsheniuk. N. Pro yakisnu vyshchu osvitu (About quality higher education). URL: https://naqa.gov.ua/2020/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83/ (ukr.)

Baird, J.R. (1988). Quality: What Should Make Higher Education Higher’?

Higher Education Research & Development, 7 (2), pp. 141-152.

DOI: 10.1080/0729436880070205 (eng)

Biesta, G.J.J. (2015). Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy, pp. 1-150. DOI: 10.4324/9781315634319 (eng)

Dobriak V. S. (2013). Otsenka kachestva vыssheho obrazovanyia (Assessment of the quality of higher education in Ukraine). Yakist tekhnolohii ta osvity, No 4, P. 67–73. (rus)

Durdas, A. (2021). Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupeniu doktora filosofii "Systema otsiniuvannia yakosti universytetskoi osvity u Frantsuzkii Respublitsi" (Thesis for the degree of Doctor of Philosophy "The system of assessment of university education quality in the French Republic"). KUBG, 293 p. (ukr)

Endrizzi L. (2014). La qualité de l’enseignement : un engagement des établisements, avec les étudiants ? Dossier de veille de l’IFE., No 93, P. 1-44 (fr)

Gibbs G. (2006). Innovative Assessment in Higher Education. Edited by Cordelia Bryan and Karen Clegg. The Taylor & Francis e-Library, P.14 (eng)

Gordon J. et. al. (2017). Improving assessment tasks through addressing our unconscious limits to change, Assessment & evaluation in higher education. Vol. 42, No 8, P. 1221-1232 (eng)

Hénard, F. (2010). Learning our lesson. Review of Quality teaching education: Policies and Practises. Paris : OCDE (fr)

Hénard, F., & Roseveare, D. (2012). Fostering quality teaching in higher education: Policies and practices. An IMHE guide for higher education institutions. Paris: OECD (eng).

Holovenkin, V. P. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly (Andrahohika) : pidruchnyk (Higher school pedagogy (Andragogy): textbook). Kyiv: NTUU "KPI", 406 p. (ukr)

Kubanov R. A. (2013). Yakist osvity: sut poniattia ta osoblyvosti otsiniuvannia (Quality of education: the essence of the concept and features of evaluation). Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, № 13 (272), Part. II, P. 25–31. (ukr)

Kubanov R. A. (2014). Yakist vyshchoi osvity: porinialnyi analiz pohliadiv zarubizhnykh i vitchyznianykh naukovtsiv (Quality of higher education: a comparative analysis of the views of foreign and domestic scientists). Porivnialno-pedahohichni studii, № 6(20), P. 27–32 (ukr)

Osnovni kryterii yakosti vyshchoi osvity: dosvid Velykoi Brytanii (The main criteria for the quality of higher education: the experience of the United Kingdom) / D. O. Medvedovska. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. Sumy : Vyd-vo SumDPU im. A.S.Makarenka, 2016. P. 48–55 (ukr)

Raharjo, H., Xie, M., Goh, T.N., Brombacher, A.C. (2007). A methodology to improve higher education quality using the quality function deployment and analytic hierarchy process.

Total Quality Management and Business Excellence, 18 (10), pp. 1097-1115. DOI: 10.1080/14783360701595078 (eng)

Stumpf A., Garessus P.A. (2017). Comment évaluer la qualité d’une formation pour l’améliorer ? Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur.. No. 33(1). URL: http://journals.openedition.org/ripes/1196 (fr)

Tikly, L., Barrett, A.M. (2011). Social justice, capabilities and the quality of education in low income countries.

International Journal of Educational Development, 31 (1), pp. 3-14. Цитировано 200 раз. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2010.06.001 (eng)

Yakist vyshchoi osvity: teoriia i praktyka: navchalno-metodychnyi posibnyk (The quality of higher education: theory and practice: a textbook) / za nauk. red. A. Vasyliuk, M. Dei ; avt. kol.: A. Vasyliuk, M. Dei, V. Bazeliuk ta in. ; NAPN Ukrainy, Universytet menedzhmentu osvity. Kyiv ; Nizhyn : Lysenko M. M., 2019. 176 p. (ukr)

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» : dok. № 1556-VII, chynnyi, redaktsiia vid 23.04.2021 (Law of Ukraine "On Higher Education": doc. № 1556-VII, in force, version dated 23.04.2021). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (application date: 11.07.2018) (ukr)

Zinkovskyi Yu. F. (2008). Yakist vyshchoi osvity (Quality of higher education). Entsyklopediia osvity /APN Ukrainy ; holov. red. V. H. Kremen. Kyiv : Yurinkom Inter. P. 1016 (ukr)

Downloads


Переглядів анотації: 195

Опубліковано

2022-04-04

Як цитувати

[1]
А. Дурдас і Т. Кравчук, «ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДИСКУРС», OD, вип. 36, вип. 1, с. 185–197, Квіт 2022.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки