ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ У ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНШОМОВНА ОСВІТА: ІНОЗЕМНА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ»

Автор(и)

  • Лада Петрик Київський університет імені Бориса Грінченка бульвар І. Шамо, 18 / 2, 02147, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9936-176X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.2.12

Ключові слова:

експериментальне дослідження, іноземна мова, іншомовна комунікативна компетентність, іншомовна підготовка майбутніх учителів початкової школи, медіазасоби, навчальна дисципліна "Іншомовна освіта", іноземна мова з методикою навчання

Анотація

У статті описано експериментальне дослідження, метою якого було визначення ефективності застосування медіазасобів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи на прикладі навчальної дисципліни «Іншомовна освіта: іноземна мова з методикою навчання». Поняття «медіазасоби» розглянуто як предмети, обладнання та матеріали, які забезпечують функціонування медіа-інформаційного простору у формі аудіальних, візуальних, аудіо-візуальних повідомлень та виокремлюються викладачем для організації активного процесу навчання іноземної мови. Зазначено, що вибір медіазасобів відбувався відповідно до практичних цілей навчальних занять. Проаналізовано процесуальну та результативну складові констатувального та формувального етапів експерименту. Звернуто увагу, що розроблений діагностичний інструментарій дозволив провести діагностичне тестування, визначити недостатньо сформовану іншомовну комунікативну компетентність майбутніх учителів початкової школи та актуалізувати проведення формувального експерименту з метою перевірки ефективності застосування медіазасобів у навчанні іноземної мови. Зазначено, що було оновлено зміст навчальної дисципліни темами, питаннями, які пов’язані з аналізом, оцінюванням та використанням медіазасобів різного типу, що сприяло використанню сучасних методів та технологій навчання. Проаналізовано також комплексне опитування студентів щодо їхнього усвідомлення впливу медіазасобів на ефективність вивчення іноземної мови та формування їхніх медійних навичок. Продемонстровано динаміку рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи, що також вплинуло на підвищення якості навчальних досягнень студентів. Встановлено продуктивність та ефективність використання медіазасобів у процесі іншомовної підготовки майбутніх педагогів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лада Петрик, Київський університет імені Бориса Грінченка бульвар І. Шамо, 18 / 2, 02147, Київ, Україна

Старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут

Посилання

Київський університет імені Бориса Грінченка, освітньо-професійна програма 013.00.01 «Початкова освіта» (2018) URL : https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnikam/pi/po_bak_opys-2018.pdf. (дата звернення 24.04.2021).

Котенко О. В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи. Імідж сучасного педагога. 2013. № 4 (133). С. 15–18. (ukr).

Петрик Л. В. Медіадидактичний супровід іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи Освітологічний дискурс. 2021. Том 32. № 1 DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2021.1.8.

Петрик Л. В. Інтерактивне навчальне середовище процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Інноваційна педагогіка. 2020. Випуск 25, Том 2, 2 (25). с. 138-142. DOI : https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/25-2.27.

Положення про організацію освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка : Затверджено Протокол засідання Вченої ради від 14.12.2017 р. № 12 : Введено в дію наказ від 15.12.2017 р. № 817 URL : https://bit.ly/2YZfetr. (дата звернення: 24.04.2021).

«Іншомовна освіта: Іноземна мова з методикою навчання» : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Київський університет імені Бориса Грінченка. 2019.

Руднік Ю. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов : дис. … канд пед. наук. Київ. 2018. 338 с.

Соломаха А. В. Застосування словникових он-лайн тренажерів для формування іншомовної лексичної компетенції майбутнього педагога. Освітологічний дискурс. 2019. № 3-4 (26-27). С. 143-155. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.143155.

Терлецька Л. М. Педагогічні умови викладання іноземних мов студентам у середніх і вищих педагогічних навчальних закладах: минуле і сьогодення. Інноваційна педагогіка. 2019. № 18. С. 43-46. DOI : https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-18-1-8.

Kosharna N. Students’ critical thinking development within pedagogical specialties od master’s educational level in the content of the discipline «Prifessional communication in a foreign language». Educational discourse. 2020. № 2 (29). C. 14-25. DOI : https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.2

Kosharna N., Sytnyk O., Labunets Yu. Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. Volume 318. pp. 293-298. URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30579/. (дата звернення: 23.04.2021). (eng).

Kotenko O., Kosharnа N., Holovatenko T. Pre-Service Primary School Teacher’s Foreign Language Training by Means of Using Innovative Technologies. International Perspectives on Creativity in the Foreign Language Classrooms: Monograph. Nova Science Publishers, International Perspectives on Creativity in the Foreign Language Classrooms. 2020. pp. 257-280. URL : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31801/1/O_Kotenko_Monography_2020_PI.pdf. (дата звернення: 23.04.2021).

New Media Literacies, 2016 Create, Circulate, Connect. Collaborate. URL: http://www.newmedialiteracies.org. (дата звернення: 23.04.2021).

Yuzkiv, H, Ivanenko, I, Marchenko, N., Kosharna, N., Medvid, N. Іnnovative Methods in Language Disciplines During Profile Training Implementation International Journal of Higher Education, 2020. 9(7) DOI : https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p230.

Downloads


Переглядів анотації: 79

Опубліковано

2021-06-09

Як цитувати

[1]
Л. Петрик, «ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ У ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ ‘ІНШОМОВНА ОСВІТА: ІНОЗЕМНА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ’ », OD, вип. 33, вип. 2, с. 161–184, Чер 2021.

Номер

Розділ

Інформатизація освіти