ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Tetiana Miier Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2874-2925
  • Hennadiy Bondarenko Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5978-5138

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.11

Ключові слова:

професійна підготовка, вчитель початкових класів, євроінтеграція, модернізаційні процеси

Анотація

У статті розглядаються питання, що стосуються професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції. Зокрема здійснено узагальнення щодо трансформаційних процесів в європейській освіті управлінського, організаційного та змістового спрямування, виокремлено основні ідеї модернізації змісту й процесу професійної підготовки вчителів початкової школи в країнах Європи, висвітлено окремі аспекти змістової модернізації професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції, реалізовані професорсько-викладацьким складом кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Tetiana Miier, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти

Hennadiy Bondarenko, Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Бульварно-Кудрявська,18/2, 04053 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент завідувач  кафедри початкової освіти

Посилання

• Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX – початок XXІ ст.) Монографія. Київ : Богданова А. М., 2009. 404 с.

• Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти в розвинених англомовних країнах в контексті глобалізації (90 р. XX ст. – початок XXІ ст.) : Монографія. Суми : ВАТ «Сумська обласна друкарня». Видавництво «Козацький вал», 2004. 500 с.

• The Copenhagen Declaration of European Ministers of Vocational Education and Training and European Commission. ULR: http: /ec.europa.eu/educatio/pdf/doc125_en.pd.

• Your Child, your school, our future. Department for Children, Schools and Families. Lviv: Crown Copyright, 2009. 65.

• The Framework of Qualification for the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualification Framework. Ministry of Science, Technology and Innovation. L., 2005. 101 p.

• Helsby H. Teacher professionalism in England / Helsby H. Cheltenham: Higher Education Statistics Agency. Lviv., 2004. 286 р.

References

• Lokshyna, O. (2009) Zmist shkilnoyi osvityv krayinax Yevropejskogo Soyuzu: teoriya i praktyka (druga polovyna XX – pochatok XXI st.) [Table of contents of school education in the countries of European Union : theory and practice (the second half of XX is beginning of XXІ of century]. Monografiya. Kyyiv : Bogdanova A. M., 404.

• Sbrujeva, A. A. (2004) Tendenciji reformuvannja serednjoji osvity v rozvynenykh anghlomovnykh krajinakh v konteksti ghlobalizaciji (90 r. XX st. – pochatok XXI st.) [Tendencies of reformation of secondary education are in the developed English-language countries in the context of globalization (in 90 XX of century is beginning of XXІ of century)] : Monoghrafija. Sumy : VAT «Sumsjka oblasna drukarnja». Vydavnyctvo «Kozacjkyj val», 500.

• The Copenhagen Declaration of European Ministers of Vocational Education and Training and European Commission. http: //ec.europa.eu/educati o/pdf/doc125_en.pd.

• Your Child, your school, our future. Department for Children, Schools and Families. Lviv: Crown Copyright, 2009. 65 p.

• The Framework of Qualification for the European Higher Education Area. Bologna Working Group on Qualification Framework. Ministry of Science, Technology and Innovation. Lviv, 2005. 101.

• Helsby, H. (2004) Teacher professionalism in England. Cheltenham: Higher Education Statistics Agency. Lviv, 286.

Downloads


Переглядів анотації: 155

Опубліковано

2020-03-17

Як цитувати

[1]
T. Miier і H. Bondarenko, «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», OD, вип. 1 (28), с. 131–142, Бер 2020.

Номер

Розділ

Компаративні освітні розвідки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають