ВИДИ І ФОРМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ)

Автор(и)

  • Oksana Bulvinska Київський університет імені Бориса Грінченка
  • Maxim Bulvinsky студент факультету соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

DOI:

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.3-4.8426

Ключові слова:

безперервний професійний розвиток, види і форми професійного розвитку, заклади вищої освіти, науково-педагогічні працівники, підвищення кваліфікації, ранжування

Анотація

Стаття присвячена результатам опитування науково-педагогічних працівників університетів України щодо видів і форм їх професійного розвитку. За допомогою методу ранжування форми професійного розвитку впорядковані за ступенем зменшення їх значення для респондентів. Визначено, що перші три рангових місця серед названих видів і форм професійного розвитку викладачів університетів зайняли навчання на тренінгах, курсах, коучінг-сесіях за межами рідного закладу освіти, використання онлайнових форм і самоаналіз власного професійного досвіду відповідно. Запропоновано розвивати види професійного зростання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти за рахунок акредитованих освітніх програм у закладах освіти або наукових інституціях, а також використання онлайнових форм не тільки українського, а й європейського та світового Інтернет-простору.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про освіту». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (дата звернення: 10.07.2018).

Навчати й навчатися: як і куди зростати українському вчительству. Вибрані результати. URL: https://www.edcamp.org.ua/teachandlearn (дата звернення: 23.07.2018).

Паризьке комюніке (2018). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (дата звернення: 15.07.2018).

Bubb S. & Earley P. Leading and Managing Continuing Professional Development. London: SAGE Publications, 2007. 188 р. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781446216637.

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 170 c. doi: 10.2797/408169.

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. 328 с. doi:10.2797/265898.

References

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine On Education]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3 (ukr).

Navchaty j navchatysya: yak i kudy zrostaty ukrayinskomu vchytelstvu. Vybrani rezultaty [Teach and learn: how and where to grow Ukrainian teaching. Selected Results] (2018). Retrieved from https://www.edcamp.org.ua/teachandlearn (ukr).

Paris Communiqué (2018). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (ukr).

Bubb, S. & Earley, P. (2007). Leading and Managing Continuing Professional Development. London, Great Britain: SAGE Publications. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781446216637 (eng).

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017. Eurydice Report. Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2797/408169 (eng).

The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report (2018). Luxembourg, Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2797/265898 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 660

Опубліковано

2018-09-08

Як цитувати

[1]
O. Bulvinska і M. Bulvinsky, «ВИДИ І ФОРМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ)», OD, с. 95–106, Вер 2018.

Номер

Розділ

Тенденції розвитку сучасної освіти